In Klantervaringen, Online leren in de praktijk

De zorgsector ontwikkelt razendsnel. Als zorgprofessional moet je meegaan met deze ontwikkelingen, zodat je de cliënt zo optimaal mogelijk van dienst kunt zijn. Ook voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat zorgprofessionals hun kennis en vaardigheden op niveau houden. Eén van de zorginstellingen die hier structureel mee bezig is, is Humanitas. In samenwerking met SkillsTown en Calibris Advies zijn zij in het voorjaar van 2015 gestart met het aanbieden van online leren aan zorgprofessionals. Inmiddels zijn er ruim 25.000 certificaten behaald. Benieuwd naar het succesverhaal van Humanitas? In dit interview vertelt Evelien Voogt, coördinator opleidingen bij Humanitas, alles over het opleidingstraject.

Verandering vereist bijscholing

Eén van de redenen dat Humanitas is gestart met online leren, was de veranderende organisatiestructuur. Wanneer er veel aspecten binnen een organisatie veranderen, is het belangrijk om dit veranderingstraject goed te begeleiden. Online leren kan hierbij een rol spelen. Evelien: “Omdat we gingen werken met eigen regieteams, moesten er een heleboel mensen geïnformeerd, geschoold en bijgestuurd worden. We hebben toen gemeend om dit traject in te moeten gaan, omdat we de teamleden informatie wilden aanreiken om het zelfstandig werken te stimuleren. Het pakket Vernieuwend Vakmanschap was hiervoor een goede basis.”

Humanitas reikt tools aan

Persoonlijke ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional zelf. Meegaan met ontwikkelingen, op de hoogte blijven van nieuwe methoden en weten wat er in de zorgbranche speelt, zijn onderwerpen waar zorgprofessionals actief mee bezig moeten zijn. Uiteraard kan de werkgever hierin ondersteunen. Dat is één van de doelen die Humanitas heeft gesteld bij het starten met online leren. “We verwachten dat medewerkers de e-learning modules in hun eigen tijd volgen. Wij stellen de tools beschikbaar en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het inzetten van deze oplossingen. In het begin zijn er hier en daar wel wat tegengeluiden geweest. Maar we hebben het als volgt toegelicht: het op niveau houden van je eigen vakinhoud is de verantwoordelijkheid van jou als professional zélf. Humanitas reikt jou daar de tools voor aan, maar je moet ze wel zelf aanpakken”, aldus Evelien.

Trajectbegeleiders hebben enorm geholpen

Ieder veranderingstraject heeft één of meerdere kartrekkers nodig. Dat wil zeggen: wanneer je een verandering zo goed mogelijk wilt begeleiden, zorg er dan voor dat je bepaalde personen verantwoordelijk maakt voor deze trajecten. Bij Humanitas werd dit gedaan met behulp van trajectbegeleiders. Dankzij dit initiatief werden medewerkers niet aan hun lot overgelaten, maar gestimuleerd om te leren en ontwikkelen.

Evelien legt uit: “In een zorgorganisatie als Humanitas zijn praktijkvaardigheden belangrijk. E-learning staat daarom niet op zichzelf, maar het is de eerste stap, namelijk Zelf leren. Daarna volgen de stappen Samen leren en Het integreren van werken en leren. De trajectbegeleiders ondersteunen ons in alle fases. Trajectbegeleiders zijn door Calibris Advies geschoolde medewerkers, die het leuk vinden om het leren en werken in de praktijk te ondersteunen. Ze monitoren in hun eigen team, van 10 à 15 mensen, wie waar mee bezig is en waarom. Ook spreken ze met het team bijvoorbeeld deadlines af waarop bepaalde (verplichte) modules afgerond moeten zijn. Deze kunnen dan met het team worden besproken.”

Eigen ontwikkeling stimuleren

Het aanbod e-learning modules is erg breed en iedere medewerker krijgt tot nu toe toegang tot het volledige pakket. Dat betekent dat medewerkers van niveau twee zich ook in kunnen lezen op onderwerpen die meer voor niveau drie bestemd zijn. Volgens Evelien heeft dit alleen maar positieve gevolgen: “Sommige opleiders waren bang dat niveau twee-medewerkers, die bijvoorbeeld de module injecteren volgen, zouden denken dat ze dit ook in de praktijk mogen toepassen. Maar praktijkvaardigheden worden getoetst door een supervisor en die kijkt altijd naar het niveau. Dankzij de toegankelijkheid hebben medewerkers meer mogelijkheden om zich theoretisch te ontwikkelen en zich te verdiepen in onderwerpen die ze zelf interessant vinden. Zo stimuleer je leren, eigen initiatief en ontwikkeling. Dus ik vind dat alleen maar een positieve kant.”

Waardigheid en Trots

Een actueel thema in de zorgbranche is Waardigheid en Trots. Het e-learning traject van Humanitas sluit hierop aan. Evelien vertelt: “Waardigheid en Trots heeft bij ons twee onderdelen: het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en de activiteiten voor cliënten verruimen. Humanitas gebruikt de e-learning modules onder andere om de zorgkwaliteit te verbeteren en te waarborgen.”

Tip: online en praktijkleren combineren

E-learning is een goede manier om veel medewerkers in een korte tijd te bereiken. Dankzij de toegankelijkheid kunnen medewerkers gemakkelijk investeren in hun persoonlijke ontwikkeling op het tijdstip dat hen het beste uitkomt. In een organisatie waar praktijkvaardigheden essentieel zijn, is e-learning vooral de eerste stap op weg naar een lerende organisatie. In de meest optimale situatie combineer je online leren met de praktijk. Stap twee: Samen leren en stap drie: Het werken en leren integreren maken dat de mogelijkheden die e-learning heeft, ten volle worden benut.

Zelf aan de slag met online leren?

We laten je graag de mogelijkheden zien tijdens een online demonstratie.

Aanbevolen