In Agenda webinars

Ben je in het bezit van één van onderstaande pakketten? Dan kun je de live webinars volgen. Kijk onder ‘Agenda webinars’ in de academie en maak je keuze. Iedere maand stellen we kosteloos één webinar open. Daarvoor is geen abonnement nodig. Wil je daar gebruik van maken? Schrijf je dan hier in.

Pesten? Dat komt bij ons niet voor (webinar van de maand)
Te bekijken in de Week Tegen Pesten van 19 tot en met 23 september 2016

pesten

Wist je dat in 2014 een half miljoen werknemers het slachtoffer waren van pesterijen? En dat een kwart van de werknemers tijdens zijn loopbaan wel eens is gepest door collega’s of leidinggevenden? Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Slachtoffers verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen. In dit webinar vertelt Laura je alles over pesten op de werkvloer. Je krijgt in dit webinar antwoord op vragen zoals: wat wijst onderzoek over pesten uit? hoe vaak en waar komt pesten voor? wanneer wordt plagen pesten? en wat kan een slachtoffer of een collega doen?

Spreker Laura Willemse
Laura Willemse is voorzitter van Stichting Pesten op de Werkvloer. De stichting wil het taboe van pestgedrag op het werk doorbreken. Dit doen ze door informatie te bieden aan alle partijen die te maken hebben met pestgedrag en zo de dialoog aan te gaan.

Actualiteiten renteswap – pakket Management
7 september 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

renteswap

Heb je in het verleden rentederivaten, zoals een renteswap, afgesloten? Mogelijk kom je in aanmerking voor een schadevergoeding. Minister Dijsselbloem heeft met de banken een herstelkader voor deze bankproducten afgesproken omdat zij de renteopslagen hebben verhoogd zonder hier duidelijk over te communiceren. De banken hebben het standpunt ingenomen om op basis van dit herstelkader pro-actief met ondernemers een schaderegeling te bepalen. Het gaat hierbij om complexe materie en dus is het van belang dat u inzicht heeft in uw rechten en de omvang van uw schade. Tijdens dit webinar worden de actualiteiten rond de renteswap en de mogelijkheden van het herstelkader besproken.

Spreker Frans van Wanrooij
Frans van Wanrooij is werkzaam als bedrijfsadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs en gespecialiseerd in financieringen.

Wanneer is een verandering een doel en wanneer niet – pakket Voortgezet Onderwijs
13 september 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

verandering-doel

Twintig jaar na Bezieling en Kwaliteit in Organisaties gaat Daniel Ofman, bedenker van het kernkwadrant, in op de voorwaarden die nodig zijn om inspiratie en inzet tot bloei te laten komen binnen een organisatie. Hij stelt helder en duidelijk dat er grenzen zijn aan wat maakbaar is, wanneer verandering een doel kan zijn en wanneer niet. Met zijn integrale benadering van leven, werken en organiseren wordt duidelijk waarom veel traditionele manieren van managen niet kunnen en niet zullen werken en wat er nodig is om met minder energie meer te bereiken.

Spreker Daniel Ofman
Daniel Ofman is oprichter van Core Quality International, een organisatieontwikkelingbureau dat zich bezig houdt met zaken die de kern raken. Hij werd bekend door zijn bestseller Bezieling en Kwaliteit in Organisaties (1992) waarin hij voor het eerst het kernkwadrant® introduceerde.

Technologie: zorg of zegen voor HR? – pakket Management
15 september 2016 van 11:30 tot 12:00 uur

automatisering

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, technologie en robotisering gaan razendsnel. Toch staat het niet hoog op de HR agenda, terwijl dit zeker invloed heeft op HR en de HR functie! In dit webinar wordt ingegaan op de impact van deze ontwikkelingen op HR en hoe HR hier op moet anticiperen.

Spreker Ingrid Stelling
Ingrid Stelling is adviseur bij Berenschot. Zij heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van de inrichting van HR processen en -systemen. Zij acteert daarbij graag op het snijvlak van HR, business en ICT. HR digitalisering en technologie hebben haar speciale interesse.

5 Tips om bij te blijven als HR professional – pakket Op het Werk
15 september 2016 van 14:00 tot 14:30 uur

ld

“Bij de loodgieter thuis lekt de kraan.”

Een welbekend gezegde. De L&D professie ontwikkelt zichzelf nauwelijks, er is geen tijd of geen geld om aan de eigen ontwikkeling te werken. En dat is een risico voor het vakgebied. Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en op het gebied van technologie worden we continu ingehaald door de werkelijkheid en lopen we achter de feiten aan. Henriette deelt 5 belangrijke tips over hoe je er als HR en L&D professional voor kan zorgen dat je bij blijft, jezelf structureel ontwikkelt en vooral ook het voorbeeld geeft voor jouw eigen organisatie.

Spreker Henriette Kloots
Henriette Kloots is oprichter van Pink Coat, L&D consultancy organisatie en partner in de Benelux van het Learning & Performance Institute. Met haar ruime ervaring kent ze als geen ander de uitdagingen van de learning professional om bij te blijven in het vakgebied.

Nieuwe Woonvormen – pakket Real Estate
21 september 2016 van 11:00 tot 11:30 uur

woonvormen

We weten steeds beter wat de vraag is naar woningen. We weten ook steeds beter hoe deze vraag zich gaat ontwikkelen. Toch worden er nog steeds woningen ontwikkeld die niet altijd passen bij de doelgroepen zoals vergunninghouders en alleenstaanden. Tijdens dit webinar gaat Peter van Bosse in op deze en andere doelgroepen en laat hij zien wat nieuwe woonvormen zijn. Hij onderbouwt een en ander met actuele marktcijfers en voorbeeld projecten.

Spreker Peter van Bosse
Peter is partner bij Fakton vanaf de oprichting in 1999. Fakton heeft zich ontwikkeld van een adviesbedrijf dat praktische oplossingen biedt voor operationele vraagstukken tot een volwaardige sparringpartner voor complexe strategische- en beleidsvraagstukken in de ruimtelijk omgeving. Peter van Bosse is een veelgevraagde spreker in de vastgoedmarkt.

Vrije Sector Huur – pakket Real Estate
21 september 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

vrije-sector-huur

Waar liggen voor overheden de kansen voor vrijesectorhuur? In dit webinar worden de kansen en uitdagingen voor gemeenten, regio’s en provincies toegelicht door inzicht te geven in de visie van beleggers, ontwikkelaars, bouwers, corporaties en consumenten. Daarnaast worden ook de uitkomsten van de in mei verschenen gemeentebenchmark vrijesectorhuur nader geduid; een onderzoek onder 105 Nederlandse gemeenten.

Spreker Peter van Geffen
Peter van Geffen is directeur bij Stec Groep; een onderzoeks- en adviesbureau gericht op de marktkant van vastgoed. Stec Groep is expert op het gebied van vrijesectorhuur. Ze zijn de verbindende schakel tussen overheden en marktpartijen. Stec beoordeelt wekelijks vrijesectorhuurprojecten door het hele land, verkent acquisitiekansen, maakt portefeuillestrategieën, bidbooks en brengt de vraag en meerwaarde van vrijesectorhuur in beeld.

Uitdagingen Winkelvastgoed – pakket Real Estate
21 september 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

winkelvastgoed

Of een winkel succesvol is, hangt af van zijn toegevoegde waarde. Daarbij zijn er tegenwoordig vele uitdagingen waarover nagedacht moet worden én waar een antwoord op moet komen. Denk aan het kiezen voor clustering van winkels, lintbebouwing, internationale ketens, flagshipstores of juist aantrekkelijke nieuwe concepten op prime locaties. En wat te doen met aanloopstraten en B/C-locaties? De lijst met uitdagingen is hiermee nog lang niet afgewerkt. Tijdens dit webinar zal Filip de Bois u inzage geven in wat hij de grootste uitdagingen en oplossingen voor winkelvastgoed ziet.

Spreker Filip de Bois
De heer de Bois is Portfolio Director Redevco Belgium. Hij is een expert met een aansprekende visie die hij graag uitdraagt. Hij heeft jarenlange ervaring in de retailvastgoed sector. Door zijn contacten met retailers, werkpartijen, steden en gemeenten is hij zich bewust van wat er leeft bij de retailers.

Zelfsturing en Holacracy – pakket Op het Werk
22 september 2016 van 11:00 tot 11:30 uur

holacracy

In de afgelopen twee jaar wordt steeds meer duidelijk dat we op zoek zijn naar nieuwe vormen van organiseren. Bedrijven lopen vast op bureaucratie en besluiteloosheid door eindeloze consensus. Medewerkers lopen vast doordat ze hun creativiteit en ideeën niet kwijt kunnen en ze mogen of kunnen niet leveren wat de klant, die zij dagelijks ontmoeten, nodig heeft.
Dat roept een verlangen op naar meer eenvoud, naar meer autonomie en eigenaarschap. Naar andere organisatievormen dan de traditionele hierarchie. In dit webinar worden een aantal nieuwe vormen van zelfsturing toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Spreker Maria Sturm
Maria Sturm heeft meer dan 20 jaar ervaring met innovatie, strategie en organisatieontwikkeling. Ze heeft gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen, Berenschot en Ten Have Changemanagement. In 2008 richtte zij haar eigen bedrijf op; SALINE Advies. In 2015 is zij samen met Martine van der Steeg Donders gestart met Starfish21.

Voor- en nadelen van Best Value (Procurement)– pakket Waterschap
26 september 2016 van 14:00 tot 14:30 uur

best-value

Best Value Procurement (BVP) bestaat nu zo’n 10 jaar in Nederland. De afgelopen jaren is de toepassing van Best Value in een stroomversnelling gekomen. Er leven bij publieke opdrachtgevers en bij marktpartijen nog veel vragen. Er is onduidelijkheid over de mate waarin je elementen vanuit Best Value kunt toepassen zoals de interviews. In deze interactieve sessie bespreken we de ervaringen met 10 jaar Best Value en zetten we de geleerde lessen uiteen. Zo proberen we een eerlijk beeld te geven van Best Value en misverstanden recht te zetten.

Spreker Jeroen van de Rijt
Jeroen van de Rijt, thought-leader op het gebied van Best Value in Nederland en auteur van de boeken “Prestatieinkoop”, “Best Value werkt” en “Best Value stroomt”. Tevens oprichter van de Best Value Group.

Van Pand naar Klant: een succesvolle aanpak bij verhuur van bedrijfsmatig vastgoed – pakket Real Estate
26 september 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

klant-pand

Is het vak van bedrijfsmakelaars nog langer levensvatbaar? Hoe zorgt de vastgoed intermediair van nu dat hij ook in de toekomst nog voldoende onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde levert? Deze vragen en hoe succesvol om te gaan met veranderingen en kansen te creëren, worden in het webinar van Boudie Hoogedeure besproken. De noodzaak van veranderende verdienmodellen in de vastgoedwereld benoemt Boudie aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen en voorbeelden uit de praktijk. Ook gaat hij in op succesfactoren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en benoemt Boudie de trends in deze markt.

Spreker Boudie Hoogedeure
Drs. Boudie Hoogedeure werkt als senior vastgoed acquisiteur bij GEVA Vastgoed en is betrokken bij huisvestigingsvraagstukken van diverse gerenommeerde, nationaal en internationaal opererende bedrijven. Inmiddels beschikt Boudie over jarenlange ervaring in het succesvol transformeren van bedrijfsmatig vastgoed naar nieuwe functies en is hij nauw betrokken bij de herontwikkeling van het voormalige Philips bedrijventerrein Strijp T tot een innovatief en duurzaam modern bedrijventerrein.

Traumasensitief werken – pakket Jeugdzorg
27 september 2016 van 11:30 tot 12:00 uur

trauma-jeugdzorg

Traumasensitief werken betekent dat je problemen herkent die het gevolg zijn van traumatiserende ervaringen. Traumasensitief werken betekent ook dat je in staat bent jouw hulp aan te passen aan de getraumatiseerde achtergrond van je cliënt. Niet alleen via de methoden die je gebruikt, maar ook door de manier waarop. Traumasensitief werken vraagt om een bepaalde attitude. Dit webinar geeft een eerste introductie.

Spreker Frits Boer
prof. dr. Frits Boer is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC.

Lean Startup – pakket Management
29 september 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

lean-startup

De Lean Startup is een methodologie voor product innovatie die enorm populair is binnen startups om er voor te zorgen dat hun product meetbaar succesvol wordt. Tijdens dit webinar zal Rutger vertellen over de verschillende componenten van de Lean Startup aan de hand van actuele voorbeelden zoals Pokemon GO. Deze componenten kun je vervolgens in je dagelijkse werk toepassen, ook al werk je niet aan een innoverend product.

Spreker Rutger Katz
Rutger Katz, Innovatie Architect en Data Scientist bij Capgemini. Rutger heeft de afgelopen jaren aan meerdere innovatie projecten deelgenomen of sturing gegeven. Hierbij werden technologieën gebruikt zoals Virtual Reality en Robotica. Daarnaast geeft Rutger geregeld Lean Startup en innovatie praatjes en volgt hij nauw de laatste technologische innovaties.

Aanbevolen