In Agenda webinars

Bekijk welke live uitzendingen deze maand gepland staan. De webinars van SkillsTown kun je live volgen of na afloop terugkijken in de Academie.

Omgevingswijzer

In dit webinar wordt de Omgevingswijzer toegelicht. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. Het [...]

Nieuwe generatie weg- en waterbeheerders

De instroom van jongeren in opleidingen richting weg- en waterbeheer is te laag, terwijl deze organisaties mede door uitstroom van ervaren collega’s behoefte hebben aan nieuwe instroom. Het is [...]

Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW

Het Ambitieweb is het middel om de complexiteit van een opgave en de vele belangen (alle variaties binnen people, planet en profit) van stakeholders bij elkaar te brengen en te bepalen waar de [...]

Professionalisering HRM, verbetert functiemix

Het invoeren van de functiemix, de differentiatie van functies binnen het primair onderwijs, stimuleert de onderwijskwaliteit. In het primair onderwijs blijft functiedifferentiatie achter ten [...]

Netwerkleiderschap

Netwerkend werken vraag om een anders soort leiderschap. De netwerkleider is bij uitstek een dienend leider. Hoe geef je deze nieuwe manier van leiderschap in de netwerkeconomie vorm? Hoe zorg je [...]

De belangrijkste lessen van Dave Ulrich

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat ‘Human Resource Champions’ van Dave Ulrich uitkwam. In korte tijd werden inzichten uit dit boek wereldwijd dé standaard voor hoe we denken over HR en Ulrich [...]

Prijsvorming van elektriciteit en gas

Organisaties verbruiken energie. Dit kan een grote kostenpost zijn. Sowieso is de prijs ervan erg bewegelijk, dus herbergt de inkoop grote risico’s. Optimalisatie van de inkoop is dan ook [...]

Een korte cursus geluk

Sommige mensen hebben alle geluk van de wereld. Het lijkt alsof bij hun altijd alles mee zit. Hoe kan dat toch? Dat wil ik ook wel leren! Wat moet ik doen? Hoe pak ik dat aan? Wat heb ik ervoor [...]

Samenwerken vanuit vertrouwen

Het ligt voor de hand: goede resultaten boek je als mensen prettig samenwerken. En mensen werken prettig samen als ze vertrouwen ervaren. Toch is de praktijk weerbarstig. Leidinggevenden en [...]

Het ABC van de AVG

In dit webinar wordt een introductie gegeven op de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Elke organisatie in Europa die met persoonsgegevens werkt dienst per 25 mei 2018 aantoonbaar te [...]

Hoogsensitiviteit in de praktijk

Wist je dat hoogsensitiviteit bij ongeveer 1 op de 5 mensen voorkomt? Tijdens dit webinar staat het (h)erkennen van  hoogsensitiviteit en de praktische benadering centraal. We nemen door wat [...]

Aanbevolen