In Agenda webinars

Ben je in het bezit van één van onderstaande pakketten? Dan kun je de live webinars volgen. Kijk onder ‘Agenda webinars’ in de academie en maak je keuze. Iedere maand stellen we kosteloos één webinar open. Daarvoor is geen abonnement nodig. Wil je daar gebruik van maken? Schrijf je dan hier in.

Menselijkheid in organisaties: integraliteit – pakket Op het werk
3 november 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

In onze westerse maatschappij overheerst onze ratio. In het overgrote deel van onze organisaties wordt van ons verwacht dat we het rationele deel van onszelf laten overheersen, gericht op cijfers en feiten, en dat we een ander belangrijk deel van onszelf thuislaten, het emotionele en intuïtieve deel. Hierdoor is het makkelijk om ons ego de leiding te geven. Ons ego doet wat het nodig vindt om ons veiligheid te geven. En dat is fijn. Maar deze veiligheid heeft een prijs: onze omgang met anderen kenmerkt zich steeds meer door angst en oordeel, en niet door liefde en acceptatie. Door alle technologische ontwikkelingen, groei aan kennis en ontwikkelde slimheid zijn we steeds meer gaan denken en minder gaan voelen. Maar meer dan machines hebben we menselijkheid nodig, meer dan aan kennis en slimheid hebben we behoefte aan vriendelijkheid, acceptatie en zachtheid.

Spreker Martine van der Steeg
Martine is organisatiepsychologe en is de afgelopen 15 jaar werkzaam geweest in de rollen van manager, programmamanager, consultant, trainer, ontwikkelaar, projectleider, ondernemer, coach en auteur. Zij startte haar carrière bij Berenschot en werkte daarna een aantal jaren bij Orange, InContext en NCOI. Zij heeft inmiddels ruim 7 jaar ervaring als ondernemer. Zij is eigenaar geweest van Weer op Koers en Workbook Company. Zij is een analyticus die goed de praktische vertaling kan maken. Haar kracht ligt zowel op het interpersoonlijke sensitieve vlak als op het denken in oplossingen. Haar passie ligt op het vlak van innoveren, leren en ontwikkelen. Zij is samen met Maria Sturm partner bij Starfish21.

Wat is een bedrijf waard? Wegwijs in het waarde doolhof – pakket Management
7 november 2016 van 13.30 tot 14:00 uur

Bij de aan- of verkoop van een bedrijf komt veel kijken. Een van de belangrijkste aandachtspunten is de waardering van de onderneming. Hierover bestaan veel misverstanden en er circuleren diverse formules om de waarde te bereken. Tijdens dit webinar wordt u wegwijs gemaakt in het ‘waarde doolhof’ en krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer wordt er gewaardeerd?
  • Welke methoden zijn er?
  • Waar bestaat waarde uit?
  • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
  • Hoe kan de waarde worden beïnvloed?

Het webinar is het tweede webinar van een reeks. In het eerste webinar van maandag 24 oktober 2016 is het proces van bedrijfsoverdracht besproken. In het derde en laatste deel worden op donderdag 24 november de juridisch aandachtspunten behandeld.

Spreker Rob van Boxtel
Rob van Boxtel is senior corporate finance adviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs. In deze rol adviseert hij bedrijven bij bedrijfsoverdrachten en de waardering van de onderneming.

Circulaire economie – pakket Waterschap
9 november 2016 van 11.00 tot 11:30 uur

Beheer draait om de levenscyclus van assets. Circulaire economie gaat over de levenscycli van producten, onderdelen en materialen. Circulair beheer lijkt dus heel logisch. Maar hoe ziet dat er dan uit? In dit webinar gaan we in op de kansen die circulaire economie biedt voor het beheer van infrastructuur. Het belangrijkste middel hierbij is het grondstoffenpaspoort. Bij zowel de start van de levenscyclus, de aanbesteding, als het eind, de sloop, wordt het grondstoffenpaspoort gebruikt om zoveel mogelijk waarde uit de producten, onderdelen en materialen te halen die in assets liggen opgeslagen.

Spreker Jasper Flapper
Jasper Flapper is adviseur Circulaire economie bij de Antea Group.

Aandachtspunten bij aanvraag WBSO – pakket Management
9 november 2016 van 16.00 tot 16:30 uur

Als ondernemer kun je de kosten voor research en development (R&D) met WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) verlagen. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee je (loon)kosten voor R&D-projecten compenseert. Bedrijven die medewerkers in dienst hebben die zich bezighouden met dergelijke technische ontwikkelingen komen in aanmerking voor de subsidie.

Tijdens dit webinar worden de voordelen van de subsidieregeling uitgelegd, maar wordt ook verteld waar je aan moet voldoen nadat de subsidie is toegekend.

Spreker Manja Oude Middendorp-Westendorp
Manja is subsidieadviseur bij Subsidiefocus. In deze rol ondersteunt zij ondernemers bij het in kaart brengen van subsidiekansen, het opstellen en indienen van aanvragen en de afwikkeling en begeleiding van de administratie.

Reorganisaties vanuit HR Perspectief: de toegevoegde waarde van HR – pakket Op het werk
10 november 2016 van 11:30 tot 12:00 uur

Bij een reorganisatie word je als HR nogal eens voor voldongen feiten gesteld. Als je niet oppast is het plan al uitgestippeld en mag jij het nog ‘even’ regelen. Voor je het weet ben je in een operationele rol beland in een toneelstuk waar jij geen regie op hebt. En dat terwijl je ook een volwaardig strategisch partner had kunnen zijn. Waar ligt de toegevoegde waarde van HR om van de reorganisatie een succes te maken? Wat wordt er in de verschillende fasen van je verwacht en hoe ga je om met de verschillende stakeholders en belangen? In dit webinar geven we inzicht in de spanningsvelden waar HR mee te maken krijgt en de rollen die HR kan vervullen, zodat HR op al deze terreinen het verschil kan maken.

Spreker Marieke Visser
Drs. M.G. Visser begeleidt als senior consultant voor Berenschot adviestrajecten op het gebied van organisatie-inrichting en reorganisaties, functieanalyse, competentie- en performance management en arbeidsvoorwaarden. Na afronding van haar studie Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit heeft zij als HR-adviseur in de zorgsector gewerkt. Vervolgens is zij gestart bij Berenschot, waar ze ruim 9 jaar werkzaam is. Marieke heeft recentelijk een aantal complexe reorganisatietrajecten begeleid binnen diverse sectoren (onder meer onderwijs, gemeenten, ZBO’s, zakelijke dienstverlening). Haar specialisme ligt in de HR-aspecten van de reorganisaties, waaronder de doorvertaling van de ‘nieuwe’ organisatie naar functiegebouw en –transitie, het ontwikkelen en uitvoeren van het sociaal plan, het ontwikkelen van een passend HR-instrumentarium en het uitvoeren van brede HR-impactanalyses ter voorbereiding van besluitvorming.

Verlenging collectieve pensioenregeling: zo houdt u grip op het proces – pakket Management
15 november 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

Jaarlijks worden veel contracten van een collectieve pensioenregeling door verzekeraars opgezegd, omdat de overeenkomst afloopt. Voor uw organisatie en medewerkers kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Door de lage marktrente is een verlenging van het bestaande contract niet altijd aantrekkelijk. Een premiestijging van zo’n 50% is vandaag de dag geen uitzondering.

U heeft uw werknemers bij indiensttreding echter een pensioentoezegging gedaan en deze arbeidsvoorwaarde kunt u niet zomaar wijzigen. In dit webinar worden de alternatieven voor een collectieve pensioenregeling behandeld. Welke mogelijkheden heeft u, hoe verloopt het proces als u van pensioenregeling wijzigt en welke impact heeft dit op uw organisatie?

Spreker Bart van de Wouw
Bart van de Wouw is senior pensioenadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs. Bart is ruim 18 jaar werkzaam binnen het pensioenvak en heeft een brede advieservaring binnen alle geledingen van het pensioenspectrum.

Kindermishandeling: risico’s signaleren tijdens de zwangerschap – pakket Jeugdzorg
15 november 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

De afgelopen jaren is uit onderzoek veel kennis beschikbaar gekomen over het belang van een gezonde emotionele ontwikkeling in de prenatale fase en de eerste twee levensjaren (1001 dagen) van kinderen. In deze periode zijn de hersenen volop in ontwikkeling. Veel stress en een onveilige hechting in die eerste 1001 dagen hebben gevolgen voor de rest van het leven, zich uitend in sociaal emotionele en lichamelijke problemen. Cruciaal in de ontwikkeling van veilige hechting is sensitief ouderschap, oftewel ouders/opvoeders die vanaf de geboorte de signalen van hun kind herkennen en erkennen. Het tijdig signaleren en inschatten van risico’s op kindermishandeling en verwaarlozing is daarom essentieel. In dit webinar vertelt Anne-Marie Raat over deze risico`s en over de mogelijkheden voor de hulpverlening aan de ouders en het ongeboren kind.

Spreker Anne-Marie Raat
Anne-Marie Raat is sinds 2007 vertrouwensarts bij Veilig Thuis in Utrecht en was daarvoor o.a. 15 jaar huisarts. Zij geeft veel onderwijs op het gebied van kindermishandeling en is lid van de Utrechtse werkgroep Risicozwangerschap.

Praten met pubers over kindermishandeling – pakket Jeugdzorg
17 november 2016 van 11:30 tot 12:00 uur

Pubers bevinden zich in een kwetsbare levensfase. Ze zijn druk bezig hun eigen weg te zoeken en nemen niet altijd meer wat van je aan. Wanneer ze te maken hebben met kindermishandeling, maakt dat het er doorgaans alleen maar ingewikkelder op. Hoe win je het vertrouwen van een jongere als je voor hem al de zoveelste hulpverlener bent? Hoe ga je om met een verzoek tot geheimhouding? Wat kun je de jongere zelf laten bepalen en wanneer neem je de verantwoordelijkheid van ‘m over? Tijdens dit webinar krijg je concrete tips voor praten met pubers over hun onveilige thuissituatie.

Spreker Marike van Gemert
De inhoud van het webinar wordt verzorgd door Marike van Gemert van de Academie voor Praten met Kinderen. Marike deed o.a. bij de Kindertelefoon veel ervaring op in het praten met jonge mensen over gevoelige onderwerpen. Vanuit de Academie voor Praten met kinderen traint ze professionals in praten met kinderen over kindermishandeling, zodat deze kinderen zich vaker gezien, gehoord en geholpen voelen.

Praten met ouders over kindermishandeling – pakket Jeugdzorg
17 november 2016 van 12:30 tot 13:00 uur

Opvoeden gaat niet vanzelf, soms zijn er problemen en dreigt de veiligheid van kinderen en hun ontwikkeling in gevaar te komen. Wanneer je dat als professional signaleert, wil je iets doen. Een belangrijke stap, ook in de meldcode, is het gesprek met ouders aan te gaan over de zorgen die je hebt. Hoe geef je helder weer waar je zorgen over maakt? Hoe kijken ouders hier naar? Welke extra aandachtspunten zijn er bij ouders met LVB? Wat kun je samen doen om de veiligheid te verbeteren? En wat als je geen overeenstemming met ouders bereikt? Tijdens dit webinar krijg je als betrokken en deskundige professional concrete tips over wat kan helpen in het praten met ouders over kindermishandeling.

Spreker Mechel Mangelmans
Mechel Mangelmans van MeerMogelijkheden heeft een coachings-en trainingsbureau van waaruit ze professionals traint in praten met kinderen en ouders over kindermishandeling.

Juridische aandachtspunten bij bedrijfsovername – pakket Management
24 november 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

In het derde deel van de webinarreeks over bedrijfsovernames wordt ingegaan op de juridische aandachtspunten die bij een bedrijfsoverdracht komen kijken. Waarvoor dient bijvoorbeeld het tekenen van een intentie- en geheimhoudingsovereenkomst, hoe ziet de overeenkomst eruit en wat zijn de valkuilen? Tijdens het webinar krijgt u antwoord op deze vragen.

Maar daarnaast wordt ook het due dilligence onderzoek besproken. En gaan we in op de voor- en nadelen van de verschillende varianten voor overdracht; activa/passivatransactie of aandelenoverdracht. En hoe zit het met de daadwerkelijke levering, garanties, overgang van werknemers en zekerheden? Senior jurist Peter Tax geeft u hier antwoord op.

Spreker Peter Tax
Peter Tax is senior jurist en mediator bij ABAB Accountants en Adviseurs. In deze rol adviseert hij ondernemers onder andere bij de koop en verkoop van hun onderneming, begeleidt hij ondernemers bij het aangaan van samenwerkingen en legt dit vast in een of meer overeenkomsten.

Waar heb jij geleerd te werken?! – pakket Op het werk
24 november 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

De wereld verandert continu; organisaties en hun medewerkers veranderen mee. Om medewerkers te helpen in hun ontwikkeling, kunnen digitale leerinterventies ingezet worden. Dit zijn onbewuste en bewuste acties die voor ontwikkeling en verandering kunnen zorgen in de organisatie. Digitale leerinterventies kunnen mensen support bieden op het werk, zonder dat zij dit als ‘meer’ werk ervaren. Echter, interventies en de vorm van support moeten passen bij de behoeften van de medewerker en bij die van de organisatie. Het leren van de medewerker draagt zo bij aan de ontwikkeling en performance van medewerker en organisatie. In dit webinar bespreken we hoe we e-learning en performance support tools optimaal in kunnen zetten, om medewerkers en organisaties te helpen in verandering en ontwikkeling.

Sprekers Leanne Pantjes en Mila Bom
Leanne Pantjes en Mila Bom zijn Digital Learning Consultants bij Capgemini Academy. Beiden hebben zij een onderwijskundige achtergrond. In de rol van Digital learning consultant adviseren zij organisaties over digitale leeroplossingen, zoals e-learning en performance support. Hierbij gaan zij uit van de visie, het doel en leervraag van de organisatie. Om daarna de oplossing te ontwerpen en te ontwikkelen.

Wat als een kind jou vertelt over mishandeling en misbruik? – pakket Jeugdzorg
29 november 2016 van 11:30 tot 12:00 uur

Kinderen die worden mishandeld en misbruikt kiezen zelf of, aan wie en wanneer ze vertellen wat er gebeurd is. De druk op geheimhouding is vaak groot, veel kinderen en jongeren zijn erg bang voor wat er gebeurt als ze gaan praten. Veel professionals vinden praten over mishandeling en misbruik lastig. En nog lastiger wanneer het gaat om kinderen of jongeren met een beperking.

Iedereen die als professional met jeugdigen werkt moet weten wat te doen als een kind of jongere op het punt staat iets te gaan vertellen. Het doorbreken van het geheim en een concrete beschrijving van wat er gebeurd is zijn noodzakelijk om de mishandeling en het misbruik te stoppen.

In dit webinar geeft Han Spanjaard enkele praktische richtlijnen voor het praten over mishandeling en misbruik met kinderen en jongeren en hun ouders. En wat zijn de voor- en nadelen van het inschakelen van derden voor nader onderzoek en taxatie?

Spreker Han Spanjaard
Han Spanjaard ontwikkelt, implementeert en evalueert preventie- en hulpverleningsprogramma’s voor kinderen en jongeren met (ernstig) probleemgedrag en hun ouders. Hij is GZ-psycholoog, onderzoeker, ontwikkelaar en trainer. Han verzorgt o.a. deskundigheidsbevordering op het terrein van kindermishandeling in het algemeen en seksueel misbruik in het bijzonder: training voor uitvoerende professionals en hun begeleiders en leidinggevenden in het praten met kinderen/jongeren en ouders en het stoppen van kindermishandeling. Daarnaast is hij ontwikkelaar van diverse (competentiegerichte) hulpvormen, erkende (gedrags)interventies en assessmentinstrumenten. Han Spanjaard werkte bij het Jongeren Advies Centrum in Groningen, de RIAGG Zuid/Nieuw-West in Amsterdam, het Paedologisch Instituut in Amsterdam/Duivendrecht en PI Research in Duivendrecht. Hij verricht zijn werkzaamheden sinds 2014 vanuit het bureau Spanjaard Development & Training (www.hanspanjaard.nl).

Aanbevolen