In Agenda webinars

Dit zijn onze webinars in april
Ben je in het bezit van één van onderstaande pakketten? Dan kun je de live webinars volgen. Kijk onder ‘Agenda webinars’ in de academie en maak je keuze. Iedere maand stellen we kosteloos één webinar open. Daarvoor is geen abonnement nodig. Wil je daar gebruik van maken? Schrijf je dan hier in.

Van VAR naar modelovereenkomsten – Pakket Management
12 april 2016 van 16.00 tot 16.30 uur

Op 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Op dat moment gaat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in. Werkt u als opdrachtgever met zzp’ers? Dan krijg je ongetwijfeld met deze wet te maken. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp’ers modelovereenkomsten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst, maar ook is het mogelijk om zelf een overeenkomst op te stellen. Voor zowel opdrachtgevers als zelfstandigen brengt de nieuwe wet nogal wat veranderingen met zich mee. Na het volgen van dit webinar ken je de wijzigingen en risico’s en weet je welke acties je als ondernemer moet oppakken.

Spreker Ronald van Leeuwen
Ronald werkt als senior belastingadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs. Als specialist loonheffingen adviseert hij ondernemers over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen.

Subsidiemogelijkheden voor ondernemers – Pakket Management
18 april 2016 van 16.00 tot 16.30 uur

WBSO, MIT, EIA en praktijkleren: namen van subsidieregelingen die je misschien weleens gehoord hebt, maar die je nog niet direct iets zeggen. Daarnaast bestaat misschien het misverstand dat je project niet in aanmerking komt voor subsidie of dat het aanvragen daarvan een haast onmogelijke opgave is. Er zijn echter genoeg kansen. Subsidie kan je in staat stellen om toch dat ene prototype te bouwen, nieuwe producten te ontwikkelen of te investeren op het gebied van milieu of energie. Voor ondernemers in Nederland zijn er meerdere subsidiemogelijkheden. Na afloop van dit webinar weet je welke subsidiemogelijkheden er zijn en voor welke regelingen je mogelijk in aanmerking komt.

Spreker Manja Oude Middendorp-Westendorp
Manja is subsidieadviseur bij Subsidiefocus. In deze rol ondersteunt zij ondernemers bij het in kaart brengen van subsidiekansen, het opstellen en indienen van aanvragen en de afwikkeling en begeleiding van de administratie.

Ladder voor duurzame verstedelijking – Pakket Real Estate
20 april 2016 van 11:00 tot 11:30 uur

Voor succes op de vastgoedmarkt is de Ladder voor duurzame verstedelijking essentieel. De Ladder betreft rijkswetgeving; sinds oktober 2012 verplicht voor veel bestemmingsplannen. 30% van bestemmingsplannen, waarbij beroep op de Ladder wordt aangetekend, sneuvelt bij de bestuursrechter. Gevolg: de vastgoedontwikkeling kan niet doorgaan. Dit webinar gaat over de Ladder.

  • Wanneer heb je ermee te maken?
  • Welke impact heeft de Ladder? Hoe groot is het risico?
  • Hoe kun je de Ladder-risico’s verminderen voor je project?

Spreker Peter van Geffen
Peter is sinds achttien jaar verbonden aan Stec Groep, en is de Ladder- en marktexpert woningmarkt, commercieel vastgoed & logistiek. Hij helpt veel overheden, vastgoedpartijen en adviesbureaus met het goed toepassen van de Ladder.

Ontwerpen voor dementie – Pakket Real Estate
20 april 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

Hoe ziet de ideale ruimte er voor een dementerende uit? Wat draagt bij aan een thuisgevoel, veiligheid en herkenning? Hoe worden de zintuigen op een positieve manier geprikkeld? En kunnen dementerende ouderen alleen naar buiten als er begeleiding is? In dit webinar leer je waar men op let bij het ontwerpen van een woning voor dementerenden. Dorte vertelt waarom de input van de opdrachtgever, het verplegend personeel en de familie van belang is en laat je zien wat de complexiteit is bij het werken met bestaande gebouwen.

Spreker Dorte Kristensen
Dorte heeft zich verdiept in de belevingswereld van dementie. Met haar bevindingen ontwerpt ze leefomgevingen voor zorginstellingen die geschikt zijn voor dementerende ouderen en hun verzorgers. Dorte is directeur-architect bij atelier PRO architecten en spreekt op veel congressen over de hele wereld.

We investeren nog onvoldoende in de groei van sociaal kapitaal in scholen – Pakket Middelbaar onderwijs
20 april 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

In dit webinar vertelt Jan Fasen hoe een school de kwaliteit en innovatiekracht van onderwijs kan vergroten. Hij gaat in op vragen als:

  • Hoe halen we de kennis die buiten de school volop aanwezig is naar binnen voor leraren en leerlingen?
  • Hoe verbinden we die kennis vervolgens met het dagelijks werk in de school?
  • Hoe speel je de aanwezige kennis en ervaring van eigen medewerkers vrij voor collega’s die aan die kennis en ervaring juist behoefte hebben?

Er wordt verteld hoe het samenspel tussen de leraren en de schoolleider er dan uit kan zien en hoe je professionalisering in de eigen organisatie een impuls kunt geven. De inzichten van Hargreaves en Fullan lopen daarbij als een rode draad door dit webinar.

Spreker Jan Fasen
Jan Fasen is directievoorzitter bij Mundium College. Jan maakt gebruikt van het concept Heyy.SOML. Het concept (Heyy. SOML) heeft Jan samen met een collega ontwikkeld en wordt gebruikt bij de stichting waar hij werkt, de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

Rekenschap voor HR; de zin van opleiden – Pakket Op het Werk
Webinar van de maand
21 april 2016 van 11:30 tot 12:00 uur

Uit verschillende salarisonderzoeken blijkt het belang dat (potentiële) werknemers hechten aan goede opleidingsmogelijkheden, maar zijn er ook facetten waarmee het belang en het rendement van opleidingen inzichtelijk gemaakt kan worden? Mogen we tevreden zijn als deelnemers een opleiding gemiddeld met een 7,6 beoordelen of zouden we meer moeten willen weten?
Kortom; kan HR rekenschap geven van de inspanningen die op dit terrein binnen de organisatie geleverd worden? En wat zijn de effecten van het korten of niet volledig benutten van opleidingsbudgetten?
Tijdens dit webinar zal Hans de verschillende invalshoeken duiden waar langs de toegevoegde waarde, oftewel de bedrijfseconomische zin, van opleiden inzichtelijk gemaakt kan worden.

Spreker Hans van de Spek
Hans is actief als senior managing consultant en Manager Kenniscentrum bij Berenschot. Hans is al bijna 30 jaar actief op het snijvlak van Finance, ICT en HR. Vol enthousiasme deelt hij zijn kennis en inzichten met zijn publiek.

Duurzame inzetbaarheid – Pakket Op het Werk
21 april 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

Evert Hatzmann neemt je in dit webinar mee in een aantal gerealiseerde Werk aan Leuk werk projecten. Centraal hierbij staat het Effectiviteitsmodel Duurzame Inzetbaarheid. Het model brengt goed werknemerschap en goed werkgeverschap samen en deelt het ontwikkelen van de employability en de vitaliteit van medewerkers in naar 4 praktische ambitieniveaus: Prikkelend, Persoonlijk, Voortdurend en Resultaatgericht. Aan de hand van dit model krijg je inzicht in de manier waarop je met een doelgericht beleid medewerkers kunt verleiden om aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid en hoe zij dit op basis van voortdurendheid kunnen blijven doen.
Evert zal in dit webinar praktijk-casussen aandragen uit de verzekeringsbranche, de beveiligingswereld en de vervoers- en transportsector.

Spreker Evert Hatzmann
Evert Hatzmann RI hielp met zijn bureau Nestor ruim 2000 cliënten op weg naar nieuw werk. Evert is auteur van het handboek “Droombaan of Brood op de Plank”, schrijft regelmatig blogs over de n.a.v. de gigs-economie ontstane nieuwe arbeidsmarkt en hij publiceert regelmatig in Loopbaanvisie en voor de NVO2.

Vriendelijk verkopen – Pakket Management
26 april 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

Door de toename van het aantal ZZP-ers komt er ook steeds meer concurrentie. Met name zakelijke dienstverleners worden ondernemer. Ze zijn vaak erg goed in hun vak, maar het ondernemen zit ze niet in het bloed. Marketing en zeker ook verkopen zijn echter wel heel belangrijk om je onderneming kansrijk te maken. In dit webinar leer je de basis voor het stellen van goede vragen die je klant helpen voor jouw oplossing te kiezen. Laat zien dat jij de moeite van de investering waard bent. Hoe? Leer vriendelijk verkopen.

Spreker Jan Boon
Jan is een zeer ervaren ondernemer die al 30 jaar werkzaam is binnen marketing en sales. Met zijn programma Grow with the Flow leert hij dienstverlenende ZZP-ers hoe ze hun bedrijf kunnen laten groeien. Voor het MKB is hij inzetbaar als marketingstrateeg, salestrainer en conceptbedenker. Hij werkt het liefst met “mooier en beter makers” ofwel adviseurs, behandelaars, coaches en creatieven.

Applied Innovation Exchange – Pakket Management
28 april 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

Wat hebben Business Model Innovation, Digital Transformation en IT Innovation met elkaar te maken? In dit webinar geeft Arne een uiteenzetting van zijn ervaringen van de afgelopen 5 jaar. Ook geeft hij een vooruitblik op de komende 5 jaar. Leer hoe bedrijven en overheden bij blijven in deze snel veranderende innovatie wereld.

Spreker Arne Eindhoven
Arne Eindhoven is Innovatie Lead voor verschillende bedrijven in de private sector. Innoveren is een mindset en hij wil in dit webinar zijn beelden delen om innoveren op grotere schaal mogelijk te maken.

Aanbevolen