In Agenda webinars

Ben je in het bezit van één van onderstaande pakketten? Dan kun je de live webinars volgen. Kijk onder Agenda webinars in de academie en maak je keuze. Iedere maand stellen we kosteloos één webinar open. Daarvoor is geen abonnement nodig. Wil je daar gebruik van maken? Schrijf je dan hier in.

Eindejaarstips voor uw salarisadministratie – pakket Op het werk
1 december 2016 van 13:30 tot 14:00 uur

Het einde van het jaar nadert en daarom is het belangrijk om te bepalen of er voor uw salarisadministratie nog actie moet worden ondernomen. Tijdens dit webinar worden, aan de hand van een aantal tips, de actualiteiten behandeld. U kunt onder andere denken aan de aangepaste regels rond de auto van de zaak, het wettelijk minimumloon, hoe u de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) nog kunt inzetten en veranderingen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) waarmee u in het nieuwe jaar te maken krijgt.

Spreker Suzanne de Jong
Suzanne is payroll professional consultant bij ABAB Accountants en Adviseurs. In haar rol adviseert zij bedrijven over de salaris- en personeelsadministratie.

HR Trends 2016 – pakket Op het werk
8 december 2016 van 11.30 tot 12:00 uur

Tijdens dit webinar staan de uitkomsten van het jaarlijkse HR Trendonderzoek centraal. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van beloning, beleid, werkzaamheden en ervaringen van HR-professionals. Hans zal ingaan op de belangrijkste bevindingen in het onderzoek. Tevens legt hij de focus op de toekomstbestendigheid van het HR-vak en komt hij met handvatten. Vragen die hierbij centraal staan:

  • Hoe verandert het HR-vak?
  • Wat is hiervoor nodig?
  • Wat verwacht de lijn van de HR?
  • Welke rol moet de HR-professional zich aanmeten?
  • Waar moeten HR-medewerkers zich op focussen?

Spreker Hans van der Spek
Hans is Manager Kenniscentrum HCM, senior managing consultant bij Berenschot en docent bij Avans+ en de HR Academy. Hij is al bijna 30 jaar actief op het snijvlak van Finance, ICT en HR. Vol enthousiasme deelt hij zijn kennis en inzichten met zijn publiek, via de pers of als spreker op seminars.

Innovatie en strategie in de 21e eeuw – pakket Op het werk
8 december 2016 van 16.00 tot 16:30 uur

Hoe geef je innovatie vorm in een organisatie van de 21e eeuw? Deze en andere vragen over innovatie en strategie komen aan bod in dit webinar. Innoveren hangt nauw samen met de strategie van de organisatie. Het bepalen van je innovaties en je strategie gaan in de 21e eeuw op een heel andere manier. Kort-cyclisch, met rapid prototyping, in co-creatie. Allemaal modewoorden die je tegenkomt, maar wat betekenen ze echt en hoe doe je dat zelf?

In dit webinar krijg je een aantal concrete tips voor het inrichten van een goed innovatie- en strategie proces en je krijgt zicht op de capaciteiten die een ‘strategist’ in de 21e eeuw nodig heeft.

Spreker Maria Sturm
Maria is mede-eigenaar Starfish21 en docent Strategie en Verandermanagement aan de VU.

Omgevingswet en gezamenlijk investeringsprogramma – pakket Waterschap
19 december 2016 van 14.00 tot 14:30 uur

De regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven is in volle gang. Het realiseren van de doelstellingen van het bestuursakkoord water voor wat betreft de waterketen in 2020, ligt in het verschiet. Tegelijkertijd zijn er nog voldoende uitdagingen voor de komende jaren. De implementatie van de Omgevingswet en regionale beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering vragen om een aantal concrete stappen in de regionale samenwerking. Het webinar richt zich op de belangrijkste consequenties van de Omgevingswet voor de waterketen en het stedelijk waterbeheer. Daarnaast wordt ingegaan op het nut en de noodzaak van regionale investeringsprogrammering.

Spreker Gert Dekker
Gert heeft twintig jaar ervaring als project-/programmaleider in het stedelijk waterbeheer en afvalwaterketen is hij uitstekend in staat om samenwerkingsprocessen aan te jagen en complexe vraagstukken aan te pakken. Gert werkt vanuit de overtuiging dat voor complexe vraagstukken een doorbraak kan worden gevonden door het verbinden van mensen (en organisaties) en inhoudelijke sectoren.

Design Thinking– pakket Management
22 december 2016 van 16:00 tot 16:30 uur

Design Thinking, dikke kans dat jij deze term in de afgelopen periode voorbij hebt horen komen. Momenteel wordt er in wisselende contexten gesproken over dit fenomeen, maar wat is het nu echt? Volg dit webinar en je leert de theorie van Design Thinking. Onder andere de vragen ‘Wat zijn de fases en welke stappen horen daarbij?’ en ‘Wanneer en hoe zou jij het kunnen gebruiken?’ komen in dit webinar voorbij.

Spreker Anika Siepel
Anika houdt zich bij Capgemini bezig met Innovation Design en zit in het Consumer Products en Retail cluster van B-tech als Business Analyst. Momenteel werkt ze aan een opdracht bij Heineken waar ze, in een start-up omgeving, B2C E-commerce aan het opzetten is. Binnen haar werk en het dagelijkse leven past ze Design Thinking voortdurend toe op verschillende niveaus. Het is inmiddels haar ‘way of thinking’ geworden.

Overheidsparticipatie – pakket Gemeente
29 december van 16:00 tot 16:30 uur

De overheid draagt in toenemende mate taken en verantwoordelijkheden over aan de samenleving, aan haar inwoners dus. Inwoners pakken samen nieuwe initiatieven op. Soms vanuit een eigen behoefte en passie, soms vanuit de behoefte van de overheid. Ergens komen die twee (inwoners en overheid) elkaar tegen, ze hebben elkaar immers nodig.

Hoe vind je als overheid een goede manier om daarmee om te gaan? Een manier die én recht doet aan het initiatief én past binnen de kaders van wetgeving, beleid en financiën. In dit webinar geven we aan wat een vruchtbare werkwijze voor gemeentelijke overheden kan zijn.

Sprekers René Albers en Caspar Looijaard
René is consultant en procesmanager duurzame ontwikkeling en leefbaarheid. Hij richt zich nadrukkelijk op veranderingsprocessen bij mensen en organisaties, waarbij eigen regie, nieuwe verbindingen en innovatie essentiële onderdelen zijn in zijn aanpak.

Caspar is Manager Business Development bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Hier is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en bijdragen aan programma’s ter versterking van het eco-systeem in Noord Brabant. Ook is hij partner bij 2C&More.

Aanbevolen