In Agenda webinars

Ben je in het bezit van één van onderstaande pakketten? Dan kun je de live webinars volgen. Kijk onder ‘Agenda webinars’ in de academie en maak je keuze. Iedere maand stellen we kosteloos één webinar open. Daarvoor is geen abonnement nodig. Wil je daar gebruik van maken? Schrijf je dan hier in.

Ketenaanpak openbare ruimte – Pakket Waterschap
29 augustus 2016 van 14:00 tot 14:30 uur

De openbare ruimte is de huiskamer van de stad, waarin we van alles doen. De gemeente is eigenaar en beheerder van de openbare ruimte. De burger mag verwachten dat de gemeente dit kostbare collectieve bezit zorgvuldig beheert en de inrichting afstemt op de gebruikswensen. En bovendien dat er bij het opnieuw inrichten of (groot) onderhoud voor de gebruikers niet onacceptabel veel of lang hinder ontstaat. Dat betreft niet uitsluitend werkzaamheden bóven, maar juist ook ónder de grond. De Utrechtse Ketenaanpak Openbare Ruimte definieert kwaliteit als de balans tussen gebruik, inrichting en beheer en geeft handvatten voor een werkwijze om als gemeente in dit complexe proces zowel boven- als ondergronds de regie te blijven voeren.

Spreker Dan Bekker
Dan Bekker is programmamanager openbare ruimte bij de Gemeente Utrecht.

Problematisch internetgedrag van jongeren met een LVB – Pakket Jeugdzorg
30 augustus 2016 van 11:30 tot 12:00 uur

Wat doen jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) allemaal op internet? Wat doe je om problemen tegen te gaan? Heb je hiervoor voldoende handvatten? Dit zijn vragen die centraal staan in het webinar van Rogier de Groot, docent en onderzoeker bij het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit van de hogeschool Leiden.

Spreker Rogier de Groot
Rogier de Groot heeft – in het kader van zijn promotieonderzoek – jongeren met een LVB een aantal maanden intensief gevolgd en met hen gesproken over hun internetgedrag. De bevindingen geven richting aan verder onderzoek, maar kunnen ook direct een bijdrage leveren aan de praktijk. Doel en opbrengst van dit webinar is: beter leren begrijpen waar uitdagingen, maar vooral kansen liggen om jongeren met een LVB online meer in hun eigen kracht te zetten.

Architectuur, dinosaurus of Pokémon Go – Pakket IT
Dit webinar is komen te vervallen.

“Help! Ik wil innoveren, maar IT werkt niet mee.” Een veel gehoorde uitspraak bij organisaties deze dagen. Iedereen lijkt wel de nieuwe Uber, Airbnb of Tesla te willen zijn. Of op z’n minst iets van disruptieve technologieën willen toepassen in zijn organisatie. Maar dan komt ons geweten en fluistert: we kunnen onze bronsystemen helemaal niet snel genoeg en veilig genoeg ontsluiten voor deze toepassingen. En we hebben zoveel operationele problemen op te lossen en projecten lopen, we hebben helemaal geen tijd voor innovaties. Uiteindelijk blijft het dan bij dromen. Kan architectuur ons hier nu eigenlijk bij helpen? Ervoor zorgen dat we wel meer ruimte en mogelijkheden hebben voor innovaties? Of is juist werken onder architectuur een belemmerende factor? En gaat het om ‘in control’ zijn als organisatie? Is dat wat ons bezig moet houden? Luister in dit webinar naar de Capgemini-benadering van innoveren ónder architectuur.

Spreker Judith Kennes
“Gelukkige mensen overal, dat is wat ik wil. Tijdens mijn werk als enterprise architect ontmoet ik mensen die teleurgesteld zijn in de informatietechnologie. Ze zeggen dat het hun werk moeilijk maakt, waardoor het meer tijd in beslag neemt en minder waardevol is. Andere mensen die ik ontmoet zijn niet echt ontevreden, maar maken gewoon niet van het volledige potentieel van IT-systemen gebruik. In beide gevallen presteren organisaties niet op hun best. Ik ben ervan overtuigd dat we met IT ons werkzame leven veel handiger kunnen inrichten. Wat organisaties nodig hebben, is een duidelijk doel en visie, een duidelijk begrip van een ondersteunende digitale strategie en de mensen die het lef hebben om deze strategie en de nieuwe manier van werken te realiseren. Ik maak gebruik van enterprise architectuur om organisaties zich dit te laten beseffen.”

Aanbevolen