In Klantervaringen, Leerkwaliteit en certificering

Tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat je na de middelbare school nog verder doorleert. Maar stel dat het voor jou niet mogelijk is om bij alle lessen aanwezig te zijn. Dan wordt het lastig om een diploma te halen. Een oplossing kan dan zijn om de opleiding online te volgen.

Tjeu Berlijn zat in deze situatie. Omdat hij op hoog niveau schaatste en skeelerde en daarnaast een eigen bedrijf had, lukte het hem niet om een reguliere opleiding te volgen. NOVI Hogeschool en SkillsTown zorgden ervoor dat hij de opleiding bedrijfskunde online kon doorlopen. Ondertussen heeft hij de eerste twee jaar succesvol afgerond en deelt hij zijn ervaringen.

Waarom online leren?

Voor Tjeu was flexibiliteit een belangrijke reden om te starten met een online opleiding. Omdat hij niet bij lessen aanwezig hoefde te zijn, kon hij zelf bepalen wanneer hij aan de slag ging. Zo kon hij op momenten dat hij minder sportte volop tijd aan zijn opleiding besteden en wanneer hij het drukker had, zijn studie even naar de achtergrond schuiven.

Ook voor het aanleveren van opdrachten had hij geen deadlines. Tjeu vertelt:

Je kunt zelf bepalen wanneer je wat doet en dat is een voordeel, maar tegelijkertijd moet je zelf pro-actief aan de slag. Gelukkig werd er tussentijds een keer contact met me opgenomen om te vragen hoe ver ik al was. Zo werd ik gemotiveerd om zelf initiatief te nemen. Door het volgen van deze online opleiding zijn mijn planningsvaardigheden zeker verbeterd!

  • Tjeu Berlijn
    Tjeu Berlijn

Bovendien kon Tjeu zelf bepalen hoeveel tijd hij nodig had voor de verschillende vakken:

“Doordat ik op jonge leeftijd een eigen bedrijf had opgezet, had ik al veel ervaring met onderwerpen die tijdens de studie bedrijfskunde aan bod komen. Bij een reguliere opleiding worden deze onderwerpen stap voor stap met iedereen behandeld. Met de online opleiding kon ik deze onderdelen efficiënter doorlopen. Die vrijheid was heel fijn.”

Betere resultaten

Daarnaast sprak de opzet van de online opleiding hem erg aan: “Het online programma maakt gebruik van action learning. Dat houdt in dat je zelf een case aanlevert waar je de opdrachten op toepast. Ik paste de opdrachten vaak toe op situaties die ik in mijn eigen bedrijf tegenkwam. Daardoor had ik meer binding met de opdrachten, was ik gemotiveerder en haalde ik hogere cijfers.”

De kennis die Tjeu opdeed tijdens de opleiding, kon hij meteen toepassen in de praktijk. Hij vertelt:

Als ik bezig was met een module, probeerde ik de informatie direct toe te passen in mijn eigen bedrijf. Ik merkte dat bepaalde processen daardoor veel efficiënter gingen verlopen.

Mogelijkheid tot offline ondersteuning

Zelf volgde Tjeu de opleiding helemaal online. Voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben, is het mogelijk om begeleiding te krijgen. Studenten kunnen dan met inhoudelijke vragen terecht bij docenten. Tjeu koos ervoor om hier geen gebruik van te maken: “Vanuit mijn bedrijf beschikte ik al over een groot zakelijk netwerk. Er was altijd wel iemand bereid om me te helpen als ik vragen had over de opdrachten.”

Online leren toegankelijker maken

Wat Tjeu graag zou zien gebeuren, is dat online opleidingen toegankelijker worden: “Het is zo ingebakken dat je naar een school moet gaan. Mensen kijken je raar aan als je zegt dat je een opleiding helemaal online volgt. Er is veel onwetendheid, waardoor de drempel om een online opleiding te volgen te hoog kan zijn.”

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de samenwerking tussen NOVI hogeschool en SkillsTown? Neem dan contact met ons op.

Aanbevolen