In Klantervaringen

Als zorgprofessional heb je een grote verantwoordelijkheid. Cliënten zijn afhankelijk van jouw kennis en kunde en daarom is het belangrijk om precies te weten wat je doet. Omdat zorgmedewerkers vooral druk bezig zijn met cliënten, is klassikale bijscholing lastig. William Gomes, stafmedewerker stichting Humanitas in Rotterdam, vertelt hoe de leeroplossingen van SkillsTown hebben geleid tot een betere kwaliteit van zorg.

In 2016 werd tijdens een controle door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geconstateerd dat vier locaties voor ouderenzorg van Humanitas niet aan alle eisen voldeden. De stichting kreeg hiervoor een aanwijzing. Binnen negen maanden moest er een verbetering van de zorgkwaliteit optreden. De zorgprofessionals moesten in korte tijd een groot aantal protocollen opnieuw aanleren.

Met deze aanwijzing was Humanitas genoodzaakt om snel te handelen en een structurele oplossing te vinden voor dit probleem. Samen met SkillsTown is er gekeken naar de mogelijkheden om belangrijke protocollen en essentiële kennis te waarborgen en te delen.

Een protocol medicatieveiligheid bestaat uit vijftig pagina’s, die elke medewerker moet lezen. Dit kost enorm veel tijd en die tijd hadden we niet. We hebben de protocollen daarom opgedeeld in micro-cursussen, de essentials. Hierin wordt binnen drie minuten aan de hand van video’s, afbeeldingen, teksten en korte opdrachten uitgelegd wat je in een bepaalde situatie moet doen.

  • William Gomes
    William Gomes Humanitas

De essentials zijn laagdrempelig en makkelijk te vinden door de medewerkers. Door het scannen van een QR-code met een smartphone, komt de zorg professional meteen bij de essential terecht. Deze codes zijn op opvallende plekken te vinden, bijvoorbeeld op medicatiekarren. Dankzij de essentials hebben medewerkers direct de ondersteuning die ze nodig hebben bij hun werkzaamheden.

Werkplezier en zorgkwaliteit

Het inzetten van online leeroplossingen heeft volgens William een groot effect gehad op het werkplezier en de zorgkwaliteit:

De aanwijzing van de inspectie heeft bij veel zorgprofessionals het werkplezier verminderd. Ze dachten goed werk te doen, maar opeens bleek dat er veel misging. Dankzij de essentials kunnen ze nu beter controleren of ze de protocollen goed uitvoeren. Hierdoor weten ze dat ze goed bezig zijn en kunnen ze weer trots zijn op hun werk.

Daarnaast is het aantal incidenten enorm teruggedrongen. William licht toe:

Als je een bepaald protocol niet meer wist, moest je voorheen vijftig pagina’s doorbladeren. Nu kijken zorgprofessionals snel een essential. Dit heeft erin geresulteerd dat de incidenten in sommige gevallen met wel 90% zijn teruggebracht. Allemaal omdat de professionals de kennis die ze nodig hebben nu snel paraat hebben. De aanwijzing van de IGZ is daardoor inmiddels opgeheven.

Niet alleen voor de zorgprofessionals leverden de online leeroplossingen een tijdsbesparing op. William vertelt:

Het ontwikkelen van essentials kost weinig tijd en geld. Als organisatie kun je deze gemakkelijk maken, geheel in eigen stijl. We gaan nu ook starten om onze medewerkers zelf als experts op te laten treden. Hopelijk worden de lijnen zo nog korter en het delen van kennis nog gemakkelijker.

Zelf aan de slag met essentials

Ga je als organisatie zelf essentials maken? William heeft een aantal tips:

  1. Houd de essentials kort
    Mensen moeten tijdens hun werk kunnen kijken en het direct kunnen toepassen. Zorg er daarom voor dat alleen de relevante informatie wordt vermeld.
  2. Geen vervanging
    Zie essentials niet als vervanging van andere leermiddelen. Soms kan het goed zijn om wat dieper in te gaan op een bepaalde theorie en dat gaat nu eenmaal beter met behulp van een e-learning.

Wil je meer informatie over de essentials van SkillsTown? We vertellen je graag vrijblijvend over de mogelijkheden via een afspraak of lees meer over essentials op onze website.

Aanbevolen