Interview Nieuwe zorg vraagt Nieuwe medewerker

Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren. Termen die we vaak horen en kennen. De Nieuwe Zorg kan aan dat rijtje worden toegevoegd. Er wordt meer dan ooit zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en [...]

Komt het nog goed met ons team?

Een vraag van een deelnemer aan het project Vernieuwend Vakmanschap (zie hiervoor ook het interview met Simon Koning). De cursist volgt de online cursus Ondernemend werken binnen een team waarin [...]

Visie op leren in de zorg

Nieuwe zorg De veranderingen in de langdurige zorg zijn de grootste van de afgelopen decennia. En hierdoor zijn organisaties in zorg en welzijn geconfronteerd met een opgave en uitdaging die meer [...]

Online cursussen

Het gaat er bij vernieuwend vakmanschap om dat de zorgmedewerker nieuwe vaardigheden ontwikkelt en nieuw gedrag laat zien dat past bij de huidige transitie in de zorg. Enerzijds leert de [...]