In Nieuws

Vandaag lanceert Brainport Eindhoven een bewustwordingscampagne over het belang van een Leven Lang Ontwikkelen. De campagne is gericht op alle inwoners van de regio en is een gezamenlijk initiatief van meer dan 230 werkgevers waaronder online opleider SkillsTown. Een van de onderdelen van deze campagne is de 21st century skills scan, een initiatief van de online opleider. Deze scan met 24 stellingen maakt mensen bewust van de vaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen met de huidige veranderingen. 

Toegankelijk voor iedereen 

Onder de 21st century skills wordt een samenhangend geheel van vaardigheden verstaan die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw (Den Oetelaar, 2012). In het onderwijs is dit al jaren een bekend begrip en vormt het een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. Maar ook voor mensen die al jaren werken, worden deze vaardigheden steeds belangrijker. Dit is dan ook een van de speerpunten van SkillsTown. “Voor veel mensen is de term ‘21st century skills’ een vaag begrip. Met behulp van de 21st century skills scan willen we dit begrip toegankelijk maken voor iedereen en op een praktische manier uitleggen wat die 21st century skills precies zijn en hoe je bepaalde vaardigheden kunt verbeteren. Via ‘Samen klaar voor de toekomst’ bieden we een speciaal cursusaanbod aan dat hier perfect op aansluit”, aldus Hans Schuurmans, CEO SkillsTown. 

Regio-brede aanpak 

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat voor het blijven ontplooien van je eigen kwaliteiten, zodat je je hele leven actief kunt meedoen – privé, op je werk en in de maatschappij. Brainport Eindhoven wil met een gezamenlijke en vooral concrete aanpak een breed publiek bereiken en enthousiasmeren. Programma manager Yvonne van Hest van Brainport Development: “Deze campagne is vooral bedoeld om mensen te verleiden om na te denken over hun toekomst. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als ze dan een volgende stap zetten, hoe klein of groot ook.” 

Brainport Talent & Skills 

De campagne ‘Samen klaar voor de toekomst’ vloeit voort uit het Brainport Talent & Skills Akkoord, dat in 2018 is geschreven. Hierin hebben meer dan 230 bedrijven, overheids- en onderwijsorganisaties en sociale partners zich gecommitteerd aan zeven gezamenlijke afspraken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in Brainport. Nadrukkelijk uitgangspunt is dat de aandacht niet alleen uitgaat naar hightech professionals, maar naar alle inwoners van alle opleidings- en kennisniveaus, van werkenden tot werkzoekenden, van vrijwilligers tot mantelzorgers. 

De 21st century skills scan van SkillsTown is te doen op scan.skillstown.com

Meer informatie over de campagne Samen klaar voor de toekomst van Brainport is te vinden op www.samenklaarvoordetoekomst.nl 

Vragen over dit bericht?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met SkillsTown: 

Aanbevolen