Primair Onderwijs

 90,00 incl. btw / jaar

Alle kennis voor jouw specialisatie. Dit focus pakket is voorzien van content die van toepassing is op onderwijzers in het primair onderwijs.

Cursussen

De startende leraar

 • Directe Instructie model
 • Coöperatief leren
 • Communiceren met kinderen
 • Implementeren doe je zo: de basis (1/5)
 • Implementeren doe je zo: taal (2/5)
 • Implementeren doe je zo: rekenen (3/5)
 • Implementeren doe je zo: lezen (4/5)
 • Implementeren doe je zo: zaakvakken (5/5)
 • Klassenmanagement
 • Voortgangsgesprekken met ouders

Didactiek

 • Begrijpend lezen
 • Chinees voor kinderen
 • Engels voor kinderen
 • Intervisie
 • Handelingsgericht werken
 • Opbrengstgericht werken
 • Talentontwikkeling in de klas
 • Meervoudige intelligentie
 • Een hoogbegaafde leerling, wat nu?
 • Ontwikkelingsmaterialen (kleur en vorm)
 • Ontwikkelingsmaterialen (tellen)
 • Ontwikkelingsmaterialen (getalbegrip)
 • Ontwikkelingsmaterialen (woordenschat)
 • Ontwikkelingsmaterialen (optellen en aftrekken)
 • Groene Spelen
 • Leren zichtbaar maken
 • Rekendidactiek

Pedagogiek

 • Anders kijken naar gedrag
 • Meldcode Kindermishandeling
 • Motiveren van leerlingen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Overblijfmedewerker
 • Passend Onderwijs de basis
 • Passend Onderwijs de praktijk
 • Wat te doen bij een ongeluk

Methode implementatie

 • De basis van Alles telt
 • De basis van Blits
 • De basis van De wereld in getallen
 • De basis van Leesparade
 • De basis van Pluspunt
 • De basis van Rekenrijk
 • De basis van Rekenzeker
 • De basis van Taal / Spelling op maat
 • De basis van Timboektoe
 • De basis van Veilig leren lezen
 • Leerlijnen: basis rekenen
 • Leerlijnen: basis taal
 • Leerlijnen: basis sociaal emotioneel
 • Leerlijnen: verdieping rekenen
 • Leerlijnen: verdieping taal
 • Leerlijnen: verdieping sociaal emotioneel
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus rekenen

ICT

 • Digibord bij kleuters
 • Digitaal pesten
 • ParnasSys
 • Sociale Media in het onderwijs

STEAM

 • 21st Century Skills: de basis
 • 21st Century Skills: de praktijk
 • Ontwerpend leren
 • Onderzoekend leren
 • Techniek voor kleuters
 • Wegwijs in Kennisnet

Webinars

 • BYOD in het onderwijs
 • De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 • De positie van slachtoffers in het strafproces
 • De toekomst van het onderwijs in een veranderende maatschappij
 • De Week van de Kinderen veilig: Ook voor kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Doelen stellen in de klas
 • Een lerende leerkracht reflecteert
 • Implementatie en verandermanagement in het onderwijs
 • Leiderschap in gepersonaliseerd onderwijs
 • Omgaan met pestgedrag
 • Opbrengstgericht werken 2.0
 • Oplossingsgericht werken op school
 • Privacy in het onderwijs
 • Reisgids Digitaal Leermateriaal
 • Uitdagend innoveren
 • Van mij of van jou: auteursrecht in het onderwijs
 • Verbinden om innovatie en duurzame waarde creatie te creëren
 • Wenkend perspectief