Jeugdzorg

 90,00 incl. btw / jaar

Alle kennis voor jouw specialisatie. Dit focus pakket is voorzien van content die van toepassing is op de branche jeugdzorg.

Categorie: Tags: ,

Cursussen

 • APK test je kennis over het juridisch kader jeugdbescherming
 • APK test je kennis over het jeugdstrafrecht
 • Begeleiden van jongeren met een licht verstandelijke beperking bij een Halt-straf
 • Beroepscode en tuchtrecht
 • Foetal Alcohol Syndroom (FAS)
 • Hechting bij kinderen
 • Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening
 • Juridisch kader jeugdbescherming
 • Juridisch kader jeugdreclassering
 • Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Traumasensitief werken

Webinars

 • Aanpak complexe scheidingen
 • Adolescentenstrafrecht
 • Beroepscode en tuchtrecht
 • De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 • De beroepsvereniging BPSW
 • De jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen
 • De nieuwe route – kanteling sociaal domein
 • De positie van slachtoffers in het strafproces
 • De rol van de gemeente en de visie op specialistische jeugdhulp
 • De rol van de GI vanaf januari 2018
 • De rol van de hoofdaannemer vanaf januari 2018
 • De rol van de jeugdzorgwerker vanaf januari 2018
 • De Week van de kinderen veilig: Ook voor kinderen met een verstandelijke beperking.
 • De werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener als voorspellende factor
 • Effectieve bijeenkomsten
 • Family finding
 • Ga je wel veilig op huisbezoek?
 • Hechting: De relatie tussen een kind en zijn opvoeder(s)
 • Hoogsensitiviteit in de praktijk
 • HouVast – een nieuwe interventie voor gezinnen van ouders met een LVB
 • Insluiting, uitsluiting & diversiteit binnen beschermjassen
 • Interventies voor jongeren met een LVB
 • Jongeren met een LVB en sociale media
 • Jongeren met een LVB in residentiële zorg
 • Jongeren met een LVB, psychiatrische problematiek & criminaliteit
 • Kinderen met een complex trauma begeleiden
 • Kinderen/jongeren met een auditieve beperking
 • Kindermishandeling: risico’s signaleren tijdens de zwangerschap
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Loverboyproblematiek
 • LVB en grensoverschrijdend gedrag via sociale media
 • LVB en jeugdcriminaliteit
 • Mediationvaardigheden voor de jeugdzorgwerker
 • Meerderjarig, maar ook volwassen? Beschermingsmogelijkheden voor 18 plussers
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen en erkennen
 • Optreden ter terechtzitting
 • Optreden ter terechtzitting voor de jeugdbescherming
 • Participatie van het kind: een grondrecht!
 • Pleegzorg 18+
 • Praten met ouders over kindermishandeling
 • Praten met pubers over kindermishandeling
 • Problematisch internetgedrag van jongeren met een LVB
 • Rechten van het kind
 • Sexting en Grooming
 • Signs of safety
 • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot 4 jaar
 • Transitie jeugdzorg: aandacht voor kwetsbare groepen
 • Traumasensitief werken
 • Wat als een kind jou vertelt over mishandeling en misbruik?
 • Werken met beelden in de jeugdzorg
 • Werken vanuit sociale netwerk strategieën

Essentials

Juridisch: Het woord doen op zitting

 • Do’s en don’ts ter terechtzitting
 • Elevator pitch
 • Inleiding
 • Stap 1: doel en context
 • Stap 2: Selecteren van informatie
 • Stap 3: Volgorde van informatie
 • Stap 4: Overtuigend presenteren

Juridisch: Soorten zitting en je rol

 • Inleiding
 • Raadkamer
 • Schorsing van de voorlopige hechtenis
 • Voorgeleiding

Blijf bij de feiten

 • Inleiding
 • Actualiteit
 • Bespreken/vastleggen van informatie
 • Bronvermelding
 • Feitelijk rapporteren
 • Gebruik duidelijke taal
 • Harde en zachte gegevens
 • Informatie van derden
 • Informatie van derden: specifieke gevallen
 • Leeftijden
 • Reactie cliënt
 • Verifiëren en accorderen van informatie

Richtlijnen jeugdhulp multiprobleem gezin

 • Basis kennis
 • Specifieke kennis