Jeugdzorg

 90,00 incl. btw / jaar

Alle kennis voor jouw specialisatie. Dit focus pakket is voorzien van content die van toepassing is op de branche jeugdzorg.

Categorie: Tags: ,

Cursussen

 • APK test je kennis over het juridisch kader jeugdbescherming
 • APK: test je kennis over het jeugdstrafrecht
 • Begeleiden van jongeren met een licht verstandelijke beperking bij een Halt-straf
 • Beroepscode en Tuchtrecht
 • Foetal Alcohol Syndroom (FAS)
 • Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening
 • Juridisch Kader Jeugdbescherming
 • Juridisch Kader Jeugdreclassering
 • Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
 • Traumasensitief werken

Webinars

 • Aanpak Complexe Scheidingen
 • Adolescentenstrafrecht
 • Beroepscode en Tuchtrecht
 • De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 • De Jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen
 • De Nieuwe Route – Kanteling sociaal domein
 • De positie van slachtoffers in het strafproces
 • De Week van de Kinderen veilig: Ook voor kinderen met een verstandelijke beperking.
 • De werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener als voorspellende factor
 • Effectieve bijeenkomsten
 • Ga je wel veilig op huisbezoek?
 • Hechting: De relatie tussen een kind en zijn opvoeder(s)
 • Hoe kun je kinderen met complex trauma begeleiden?
 • HouVast – een nieuwe interventie voor gezinnen van ouders met een LVB
 • Interventies voor jongeren met een LVB
 • Jeugdgezondheidszorg als basis voor veilig en gezond opgroeien
 • Jongeren met een LVB en sociale media
 • Jongeren met een LVB, psychiatrische problematiek & criminaliteit
 • Kinderen/jongeren met een auditieve beperking
 • Kindermishandeling: risico’s signaleren tijdens de zwangerschap
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Klantmanagers ontmoeten jongeren
 • Loverboyproblematiek
 • LVB en grensoverschrijdend gedrag via sociale media
 • LVB en jeugdcriminaliteit
 • Mediationvaardigheden voor de jeugdzorgwerker
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen en erkennen
 • Optreden ter terechtzitting
 • Optreden ter terechtzitting voor de Jeugdbescherming
 • Participatie van het kind: een grondrecht!
 • Pleegzorg 18+
 • Praten met ouders over kindermishandeling
 • Praten met pubers over kindermishandeling
 • Problematisch internetgedrag van jongeren met een LVB
 • Rechten van het Kind
 • Sexting en Grooming
 • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot 4 jaar
 • Transitie Jeugdzorg: aandacht voor kwetsbare groepen
 • Traumasensitief werken
 • Wat als een kind jou vertelt over mishandeling en misbruik?
 • Wat doet de beroepsvereniging BPSW voor jeugdzorgwerkers?
 • Werken met beelden in de jeugdzorg: Door beelden te gebruiken kun je mensen écht raken
 • Werken vanuit sociale netwerk strategieën; deskundigen buitenspel?!
 • Werken volgens Signs of Safety