Perskit

We waarderen het als je ons originele logo gebruikt in uitingen die aan ons verbonden zijn. Onze perskit bevat het SkillsTown logo en bijpassende afbeeldingen.

Alle publicaties

Vragen?

Neem contact op met Remy.