Perskit

We waarderen het als je ons originele logo gebruikt in uitingen die aan ons verbonden zijn. Onze perskit bevat het SkillsTown logo en bijpassende afbeeldingen.