In Nieuws

Opleidingspartner Dentallect is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel erkend om de mbo-4 opleiding Tandartsassistent aan te bieden. Ze mag hiermee diploma’s verstrekken onder de Wet Erkend Beroepsonderwijs (WEB). Het diploma biedt civiele erkenning en de mogelijkheid door te stromen naar het hbo. Dentallect heeft de erkenning verkregen voor 2 opleidingsvarianten, namelijk de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de 3e leerweg. De opleiding is opgebouwd uit een unieke mix van klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars en kent belangrijke deelcertificaten.

Opleidingspartner van SkillsTown
Een goed opgeleide tandartsassistent beschikt niet alleen over specifieke tandheelkundige kennis, maar beschikt ook over algemene kennis en competenties, zoals computer- en schrijfvaardigheden. Daar Dentallect zich puur richt op het tandheelkundige kennisgebied, zijn de leeroplossingen van SkillsTown een uitstekende aanvulling. “Zelf hebben we onderwijsmateriaal dat vak inhoudelijk is, maar voor MBO-4 moeten er ook generieke onderdelen in het aanbod zitten. Denk bijvoorbeeld aan Nederlands en rekenen. Wij hebben niet overal de expertise in en dat willen we ook niet. Daarom is het voor ons heel praktisch om dat bij SkillsTown te verkrijgen”, aldus Sherif El Boushy, tandarts & praktijkhouder De Tandartsengroep & eigenaar Dentallect online praktijkeducatie.

Unieke opleidingen
Het studieprogramma bestaat uit een unieke mix van klassikaal onderwijs, video e-learning en webinars. De video’s zijn doelgericht en zeer beeldend. Het onderwijsprogramma is al geruime tijd in gebruik en geëvalueerd door de ruim 2000 cursisten en daarmee sterk doorontwikkeld.

Door deze mix kan de tandartsassistent in spe veelal studeren op tijden die uitkomen en is reistijd sterk beperkt en kunnen de lessen zo vaak herhaald worden als nodig.

Belang van accreditatie
Binnen de tandheelkunde is er een steeds grotere roep naar personeel dat aantoonbaar geschoold is. Zowel vanuit beroepsorganisaties, overheid als patiënten zelf. Sherif El Boushy vertelt: “Deze onafhankelijke erkenning is een extra bevestiging van de kwaliteit van ons educatie programma en geeft ons mogelijkheden om bestaande opleidingen verder te ontwikkelen en te verbeteren.”

Over Dentallect
Dentallect is sinds 2012 actief binnen het onderwijswezen en is ontstaan vanuit de Delftse tandartspraktijk De Tandartsengroep. In de afgelopen jaren heeft Dentallect meer dan 50 specifieke modulen ontwikkeld die alle aspecten van het beroep tandartsassistent omvatten. Momenteel maken in totaal zo’n 2000 cursisten, verdeeld over ruim 100 Nederlandse praktijken, gebruik van deze modulen.

De behoefte aan gediplomeerde medewerkers is groot. Dit heeft te maken de met toenemende eisen binnen tandartspraktijken. Ook hebben de beroepsorganisaties KNMT en ANT een duidelijk standpunt ingenomen met betrekking tot de borging van de kwaliteit van tandartsassistenten, hun opleidingsniveau en taakdelegatie.

Om dit nog beter te faciliteren, heeft Dentallect de stap gezet om als erkende opleider diploma’s te mogen verstrekken.

Aanvullende informatie vind je op de website van Dentallect.

Aanbevolen