In Klantervaringen, Online leren in de praktijk

Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren. Termen die we vaak horen en kennen. De Nieuwe Zorg kan aan dat rijtje worden toegevoegd. Er wordt meer dan ooit zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ondernemerschap gevraagd van de zorgmedewerker. Hoe ondersteun en ontwikkel je deze ‘nieuwe’ zorgmedewerker? Simon Koning, projectleider en hoofd HR van Humanitas Rotterdam deelt zijn visie en ervaringen met het concept Talent Centraal.

De behoefte aan context voor de veranderingen en ondersteuning merkte Koning aan de onrust onder de zorgmedewerkers van de Rotterdamse zorginstelling. Koning: “Wie is die klant van nu? Wat betekent zelfsturing en hoe kan ik mij professionaliseren? De zorgmedewerker wordt meer op zichzelf teruggeworpen en moet zelf actiegerichter zijn de situatie van de klant te verbeteren. Ons doel is om medewerkers verder te scholen in professioneel en actief handelen binnen de veranderende zorg.”

Zelf opleiden van trajectbegeleiders
Met het traject Talent Centraal biedt Humanitas Rotterdam vanaf deze zomer 2015 al hun zorgmedewerkers onbeperkt toegang tot een eigen online academie via SkillsTown. Koning: “Leren via e-learning en de eigen online academie past bij het verhogen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van mensen. Het is een leervorm passend voor de hele organisatie en deze tijd. Je biedt veel mogelijkheden en bereikt ontzettend veel mensen zonder al te veel verstoring in de planning.”

shutterstock_321052220Het leertraject Talent Centraal start online, maar wordt wellicht in de toekomst uitgebreid met offline trainingen.

“Het doel van de academie is om de medewerkers actiegerichter te maken, bewustwording bij te brengen en een opening te geven om na te denken over de veranderingen en hoe zij in de toekomst hun steentje blijven bijdragen.”

In samenwerking met Calibris Advies wordt de eigen academie aangevuld met leren op de werkplek en het zelf opleiden van trajectbegeleiders. Koning: “Interne medewerkers worden opgeleid als trajectbegeleiders. Deze trajectbegeleiders gaan de andere medewerkers begeleiden en coachen bij hun leertraject. Zij zijn degene die in gesprek blijven en de leervragen naar boven halen. Ze zijn niet de boeman, de focus ligt om motiveren en activeren.”

Vernieuwend Vakmanschap
Het leeraanbod voor de medewerkers bestaat uit diverse e-learning modules uit het pakket Vernieuwend Vakmanschap en het Zorgpakket om het professioneel handelen te verbeteren. Met de start van het leertraject Vernieuwend Vakmanschap een meer eenduidige werkwijze hanteren m.b.t. ontwikkeling en deskundigheidsbevordering van medewerker: match vraag en aanbod, leermethoden, leermiddelen, inzet uren en mensen

Stand van zaken
Koning legt uit dat ook Humanitas geen organisatie is die zegt ‘zo gaat het gebeuren’. “Er is lobbywerk nodig om alle regio’s te activeren. Alle teamcoaches geven hun eigen teams op. Ons doel is ruim 1500 cursisten en momenteel komen er elke dag aanmeldingen binnen. We willen ontwikkelen naar een lerende organisatie, maar een echte omslag moet nog gemaakt worden. Het bewustzijn dat je in beweging moet blijven en daarom scholing noodzakelijk is, wordt steeds groter. Wij kijken naar de toekomst en nemen de eerste stappen én investeringen.”

Tip

  • Wees niet te krampachtig met mogelijkheden als e-learning. Stel modules beschikbaar en stimuleer de eigen verantwoordelijkheid van alle medewerkers.
  • Kies ervoor om de hele organisatie toegang te geven. Geen pilotteams, geen regionale discussies. Voor de hele organisatie zeggen: doen!
  • Wijs ambassadeurs toe die het belang zien en ervoor zorgen dat de eigen academie gaat leven. Zet deze personen in de frontlinie.

Interview nieuwsbrief SkillsTown in samenwerking met Calibris Advies.

stichting Humanitas Stichting Humanitas

Aanbevolen