In Leiderschap

Een vraag van een deelnemer aan het project Vernieuwend Vakmanschap (zie hiervoor ook het interview met Simon Koning). De cursist volgt de online cursus Ondernemend werken binnen een team waarin de rollen van Belbin worden beschreven en welke rol deze spellen voor het team. Na het volgen van de cursus en de consternatie dat er veel teamleden dezelfde rol hadden, ontstond de vraag: “Komt het nog wel goed met ons team?”

Kijk en dan word ik echt heel enthousiast. Ten eerste is deze deelneemster op zoek gegaan naar iemand die de vraag zou kunnen beantwoorden. Zij is nieuwsgierig en wil leren. Ten tweede constateert ze een knelpunt en zoekt naar een oplossing. Als ze niet zou willen ‘dat het goed komt het team’ zou ze niet op zoek zijn gegaan naar een antwoord. En als laatste is dit ook een goed voorbeeld van verdieping en verrijking naar de beroepspraktijk van wat je leert vanuit de e-learning.

Rollen in een team
shutterstock_149241191In het betreffende team bevonden zich voornamelijk groepswerkers of zorgdragers. Geen toeval in deze branche en deze samenstelling zal dan ook zeker vaker voorkomen. Natuurlijk is het ideaalplaatje dat er verschillende rollen binnen een team aanwezig zijn. De kans voor een goede samenwerking binnen een team is groter als er verschillende rollen in het team vertegenwoordigd zijn. Maar er is zelden sprake van een ideaalplaatje en het is de kunst om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Ik heb haar wat tips meegegeven en natuurlijk een groot compliment. De tips op een rijtje:

  • Bespreek dit onderwerp binnen je team;
  • Overleg welke rollen het team kunnen versterken;
  • Kijk wat ieders tweede voorkeursrol is;
  • Spreek af wie welke nieuwe rol op zich neemt;
  • Kies hierbij verschillende rollen: voorzitter, bedrijfsman, plant etc.;
  • Oefen een tijd met deze andere rol binnen het team;
  • Evalueer en kijk wat het oplevert voor het team en de individuen.

Deze deelnemer is letterlijk in beweging gekomen, is nieuwsgierig en zoekt naar oplossingen. Mijn antwoord op haar vraag was dan ook volmondig “Ja!” Met mensen zoals haar in een team komt het vast goed!

Door Sabine Terheggen – adviseur Calibris Advies

Aanbevolen