In Duurzame inzetbaarheid

Het woord is aan Ria van ’t Klooster. Zij is directeur van NRTO, de brancheorganisatie voor private opleiders (trainingen, (beroeps)opleidingen, voortgezet onderwijs, mbo & hbo opleidingen) in Nederland. Een organisatie met 300 leden gekoppeld aan een brancheomzet 3,4 miljard. Ria is daarbij dé gesprekspartner voor bewindslieden, politici, werkgevers en werknemersorganisaties.

Voor een moderne arbeidsmarkt zijn werkenden nodig die voldoende gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen. Voor wie werkzoekend is moet er voldoende ondersteuning en een stimulans zijn om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Een wendbare en weerbare beroepsbevolking, dat is wat de arbeidsmarkt vraagt. Private opleiders leveren hieraan een belangrijke bijdrage: 84% van de volwassenen die jaarlijks een opleiding volgen doen dit bij een private opleider.

  • Ria van ‘t Klooster
    Ria van ‘t Klooster

De brancheorganisatie voor private opleiders, de NRTO, heeft als missie het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Jezelf blijven ontwikkelen, blijven leren wordt de sociale zekerheid van de toekomst, dat is de visie van de NRTO. Opleiders kunnen iedereen die zich wil ontwikkelen, helpen. Met maatwerk, met oplossingen op de werkplek, online en klassikaal. Overdag ‘s avonds en in het weekend. Wat iemand maar wil.

Maar er is meer nodig om te zorgen dat mensen zich blijven ontwikkelen.

Ten eerste kent de arbeidsmarkt voor grote groepen werkenden nog te weinig impulsen tot permanente ontwikkeling. Er ontbreekt een leercultuur. Nog steeds zijn het mensen die al veel opleiding hebben genoten en jongeren die het meeste vanuit zichzelf investeren in scholing en ontwikkeling. Ten tweede zitten er ook belemmeringen in de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn meer bereid te investeren in een vast contract. De NRTO pleit voor een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt waarbij werkenden, vast en tijdelijk maar ook zzp’ers het als een opdracht zien om in hun eigen ontwikkeling te investeren. Daarbij gefaciliteerd en aangemoedigd door overheid en werkgevers.

De NRTO heeft samen met brancheorganisaties ABU (uitzendbranches), OVAL (o.a. outplacement, re-integratie en loopbaanbedrijven) en Cedris (sociale werkvoorziening), allen actief in het hart van de arbeidsmarkt, een oplossing ontwikkeld. Een oplossing die iedereen ongeacht zijn vooropleiding moet stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Een oplossing waarbij er ook aandacht is voor mensen voor wie het zich blijven ontwikkelen minder vanzelfsprekend is. Hoe ziet die oplossing eruit?

  • Iedereen heeft recht op een Periodieke Arbeidsmarktscan. Met deze scan krijgen mensen zicht op hun inzetbaarheid. Ze krijgen inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op het vak en beroep en de eigen competenties. Deelname aan deze scan moet net zo gewoon zijn als deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma.
  • Voor deze arbeidsmarktscan kunnen mensen terecht bij de “loopbaanwinkel”: Na de scan krijgen werkenden en werkzoekenden praktische tips hoe ze hun kennis en vooral ook hun skills kunnen verbeteren.
  • Iedereen die behoort tot de beroepsbevolking krijgt een persoonlijke ontwikkelrekening. Hierop kunnen overheid, werkgevers maar ook mensen zelf fiscaal voordelig geld storten en daarmee sparen voor scholing, training, loopbaanondersteuning.
  • Iedereen krijgt ontwikkelrechten. Die kun je meteen na je middelbare school opmaken maar die blijven ook voor later beschikbaar. De mensen die als jongere minder hebben geprofiteerd van het door de overheid gefinancierde onderwijs, bijvoorbeeld omdat ze na het mbo zijn gestopt of zelfs zijn uitgevallen, hebben als volwassene nog rechten over die ze kunnen besteden.

Zo willen wij een leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk maken. Zo willen we komen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt waarbij permanente ontwikkeling voor iedereen vanzelfsprekend is.

Meer informatie

Deze blog is onderdeel van het boek 21st century skills voor organisaties. Ben je werkzaam in HR of directie? Maak een afspraak en we komen het boek graag langs brengen.

Aanbevolen