In Klantervaringen

De afgelopen jaren hebben zich veel veranderingen voorgedaan in de arbeidsmarkt. Steeds minder mensen blijven hun leven lang voor hetzelfde bedrijf werken en steeds vaker zie je dat individuen wisselen van werkgever of functie. De markt is flexibeler en dat vraagt om een andere insteek. Om mee te kunnen met die flexibiliteit, is het belangrijk om tijd en energie te steken in je persoonlijke ontwikkeling. Bij gemeenten IJsselstein en Montfoort zijn ze daar in 2014 mee begonnen. Met het traject Continu Ontwikkelen worden medewerkers in staat gesteld om te acteren in een wendbare organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de online leeroplossingen van SkillsTown. We spraken met Virna Ten Jet Foei, specialist in ontwikkel- en verandertrajecten en nauw betrokken bij het ontwikkeltraject UW Samenwerking (ambtelijke samenwerking tussen de gemeente IJsselstein en Montfoort).

Het belang van ontwikkelen
De afgelopen jaren hebben zich veel veranderingen voorgedaan binnen de gemeente. Daarbij is veel energie gestoken in het omgaan met die veranderingen en was het soms moeilijk om strategisch te kijken naar de ontwikkeling van een organisatie en het individu. Virna benadrukt het belang van ontwikkeling: “Om je als gemeente staande te houden in deze turbulente omgeving, moet je je medewerkers structureel ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat hebben ze nodig in hun dagelijkse activiteiten. Daarnaast blijft het belangrijk om geleerde vaardigheden up to date te houden en te kijken naar het aanleren van nieuwe vaardigheden.”

Om dit ontwikkeltraject in gang te zetten zijn ze bij UW Samenwerking aan de slag gegaan met een ontwikkelreis voor medewerkers. In die ontwikkelreis komen verschillende thema’s aan bod die bijdragen aan wendbare medewerkers. “Het gaat ons er niet om dat medewerkers kunstjes aangeleerd krijgen, maar juist dat ze weten hoe ze op bepaalde momenten moeten acteren”, aldus Virna.

Eigen regie
Leren is een proces waarbij de verantwoordelijkheid deels bij een organisatie en deels bij het individu ligt. Één van de mogelijkheden om een opleidingstraject in te richten, is via online leren. Bij het traject UW ontwikkeling is er voor e-learning gekozen omdat de ambtenaren zo tijd en plaats onafhankelijk kunnen leren. Daarnaast kan de gemeente hiermee binnen een kort tijdsbestek een relatief groot aantal medewerkers bereiken. Virna vertelt: “We merken dan de medewerkers graag zelf de regie in handen nemen, daarom is er in de huidige ontwikkelreis voor e-learning gekozen. Daarbij wordt wel van de medewerkers verwacht dat ze minimaal een bepaald deel van de modules doorlopen.”

Af en toe wordt die eigen regie ook gezien als een valkuil. Wanneer medewerkers zelf kunnen bepalen wanneer ze welke module volgen, is het tenslotte ook gemakkelijker om dit uit te stellen. Daarom werken ze bij de gemeente met een aantal verplichte modules en wordt e-learning gecombineerd met fysieke workshops. “We stellen de cursussen online beschikbaar en medewerkers kunnen daarbij zelf kiezen wanneer ze deze afronden. Daarnaast bieden we een workshop aan waarbij men in moet schrijven om deel te kunnen nemen. Zo hebben de cursisten een stok achter de deur”, aldus Virna. In deze workshops wordt de eerder geleerde kennis toegepast in de praktijk en wordt aandacht besteed aan het belang van persoonlijke ontwikkeling. Virna geeft aan hoe belangrijk het is dat medewerkers zich beseffen waarom ze zich moeten blijven ontwikkelen: “Het is een kwestie van je blik verbreden. Wanneer je meekrijgt hoe de wereld verandert en ziet wat er om je heen gebeurd, kijk je alerter naar je eigen werk. We proberen die blik van medewerkers te verbreden door hen de vraag te stellen: “Wat betekent dat voor jou?

De grootste uitdaging
Leren en ontwikkelen is een proces dat nooit stopt en steeds gestimuleerd moet worden. Daar ligt ook direct de grootste uitdaging volgens Virna: “Je probeert continu om mensen te enthousiasmeren en hen de toegevoegde waarde in te laten zien van een leven lang leren. Wanneer je dat te pakken hebt, ligt de nadruk niet eens zozeer op wat je aanbiedt, omdat mensen al in die ontwikkel modus zitten. De boodschap die wij communiceren gaat vooral in op blijvend ontwikkelen en hoe je dat niet alleen op je werk doet, maar juist ook buiten je baan kunt gebruiken. En natuurlijk zijn er minder enthousiaste medewerkers die eerst hun hakken in het zand zetten, maar des te leuker wanneer zij er uiteindelijk ook enthousiast mee aan de slag gaan.”

Tot slot sluit Virna dit interview af met haar visie op leren:

Leren is één van de belangrijkste elementen in je leven, niet alleen omdat het je arbeidsproces stimuleert, maar omdat je er een vitaler en mooier mens van wordt.

Scholing in de branche gemeente wordt tot stand gebracht dankzij een samenwerking tussen SkillsTown en Online academie. Zelf ook gebruik maken van een online academie of wil je meer informatie over andere mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Aanbevolen