In Nieuws

Een veel gehoorde term in de wereld van online leren is LMS, Learning Management System. Dit digitale systeem geeft toegang tot online lesmateriaal en houdt bij welke modules cursisten doorlopen of afgerond hebben. Jaarlijks maken honderden organisaties actief gebruik van het gecertificeerde SkillsTown Learning Management Systeem.

Met het gebruik van de SkillsTown academie wordt standaard een Learning Management System geleverd. Met behulp van dit system is het mogelijk om het leerproces van een organisatie of individu te monitoren. In het LMS is data beschikbaar over onder andere de gevolgde cursussen, het studiegedrag van cursisten en behaalde certificaten. Deze informatie geeft organisaties de mogelijkheid om hun ontwikkeling te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Privacy gewaarborgd
Voordat een organisatie start met het LMS, wordt er bepaald wie toegang heeft tot welke data. Hierdoor wordt de privacy gewaarborgd en heeft bijvoorbeeld een manager enkel inzicht in de data van zijn eigen team en hebben medewerkers geen toegang tot de gegevens van collega’s (tenzij dit anders is ingesteld).

LMS draagt bij aan de ontwikkeling
De informatie die in het LMS beschikbaar is, is goed te gebruiken bij het ontwikkelingsplan van een medewerker. De uitgebreide data kan gebruikt worden om de leerdoelen van een medewerker te formuleren en te toetsen. Ook in bepaalde leertrajecten waarbij lesstof verplicht is, kan het LMS uitkomst bieden. Zo kun je direct zien welke certificaten behaald zijn met welk cijfer. Daarnaast kan het leergedrag van medewerkers gekoppeld worden aan de mate waarin een organisatie presteert. Het inzicht in leergedrag van een bepaald team of een bepaalde afdeling, kan afgezet worden tegen de behaalde resultaten.

“Door het SkillsTown Learning Management System actief te gebruiken, heb je alle tools in handen om te komen tot een Lerende Organisatie.”

Meer informatie?
Maak je gebruik van ons LMS en heb je hier vragen over of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Danny van Heesch onze performance consultant.

Recente Berichten