In Online leren in de praktijk

Learning Analytics wordt door velen gebruikt als oplossing voor allerlei uitdagingen in het onderwijs, zoals personalisatie van aanbod. Het inzichtelijk maken van leerprocessen en slim analyseren en combineren van gegevens, heeft invloed op het beleid van een organisatie. Het optimaliseert het leerproces en verhoogt het leerrendement van medewerkers. Waarom zet niet elke organisatie Learning Analytics in? In dit artikel zetten we de voors en tegens op een rij en laten we prof. dr. ir. Kasper Boon, expert op het gebied van leren, aan het woord.

Van data naar strategie
Al enkele jaren is Big Data een veelgebruikte term. Met de digitalisering van de maatschappij en het toenemende gebruik van technologieën, wordt het steeds gemakkelijker om grote hoeveelheden data te verzamelen en te analyseren. Die omvang heeft veel voordelen, maar kan het juist ook complex maken. Want hoe zet je deze data om naar een concreet beleid? Volgens prof. dr. ir. Kasper Boon, hoofd opleidingen SkillsTown, hoef je geen statisticus te zijn om deze data te lezen.

Voor analytics is het niet op voorhand noodzakelijk dat je statistisch onderlegd bent. Sommige resultaten spreken voor zich, wanneer je deze in een grafiek uitzet en bijvoorbeeld een hoge of lage piek ziet, hoef je geen statisticus te zijn om te zien dat er iets aan de hand is.

Voordat je aan de slag gaat met Learning Analytics is het belangrijk om je af te vragen wat je precies met de verzamelde data wilt doen. Stel doelen en bepaal welke data je waarvoor wilt gebruiken.
Kijk bijvoorbeeld wat het gemiddelde aantal cursussen is dat men volgt en kijk hoe dat getal verandert wanneer je je communicatie aanpast. Zo ben je gericht op zoek en is het gemakkelijker om de resultaten daadwerkelijk om te zetten in een beleidsverandering.

Learning Analytics helpt je om je beleid te vormen en aan te passen. Deze cijfers geven een indruk van de algemene leertendens binnen een organisatie, waarbij je soms tot inzichten komt die je op voorhand niet had verwacht. Zo heb ik eens in een organisatie gezien dat het management niet in de gaten had dat hun medewerkers scholing verlangde op het gebied van foutloos spellen. Totdat de cijfers anders uitwezen en spelling bleek inderdaad één van de meest gevolgde cursussen. Reden genoeg om deze cursus standaard aan te bieden aan nieuwe medewerkers.

Beleids- versus individueel niveau
Learning Analytics is vanuit twee invalshoeken te benaderen. Het kan ingezet worden om het beleid van een organisatie ten aanzien van opleiding en educatie te vormen (dit gebeurd vooral de wat grotere organisaties waarbij cijfers een bepaald patroon hebben) of om inzicht te verkrijgen in individuele opleidingstrajecten van medewerkers (bijvoorbeeld voor managers en coaches die daarmee inzicht hebben op de voortgang van een cursist). Kasper Boon vertelt hoe Learning Analytics bij kan dragen aan een lerende organisatie.

Voor ons en ook voor organisaties is het buitengewoon belangrijk om te kijken naar de effectiviteitsgegevens van gebruikers. Je gebruikt daarbij Learning Analytics om te kijken wat er gebeurt en kunt daar gepaste acties aan koppelen.

Naast een organisatie-brede aanpak, kun je Learning Analytics ook gebruiken om persoonlijke opleidingstrajecten te optimaliseren. Zo kan het voor coaches of managers bijvoorbeeld lonend zijn om een traject te begeleiden met ondersteuning van individuele cijfers.

Bij het verzamelen van individuele gegevens moet je de privacy van gebruikers altijd in acht nemen. De mogelijkheid om gegevens op individueel niveau te verzamelen is er, het is echter aan de organisatie zelf om te beslissen of zij hier gebruik van maken. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt en persoonlijke gegevens, zeker als het om scans en metingen gaat, worden nooit zonder toestemming verstrekt.

LMS, doe er je voordeel mee
Eén van de manieren om grip te krijgen op Learning Analytics, is door gebruik te maken van een Leer Management Systeem. Met behulp van zo’n systeem kunnen de activiteiten van cursisten worden bijgehouden. Naast de grote lijnen van het leergedrag van een organisatie, is het mogelijk om medewerkers gericht te coachen op hun persoonlijke ontwikkeling. Danny van Heesch, performance consultant bij SkillsTown vertelt wat naar zijn mening het grootste voordeel is.

Dankzij het LMS kan een grote verscheidenheid aan data, tastbaar gemaakt worden. Een organisatie bepaalt zelf hoe zij met die gegevens om willen gaan. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die werken met verplichte modules en certificaten. In het LMS kan een leidinggevende dan precies zien wie reeds een certificaat heeft behaald en dus bepaalde werkzaamheden uit mag voeren.

Drie tips om nog meer uit Learning Analytics te halen
Ga je morgen zelf aan de slag met Learning Analytics? Dan is het goed om onderstaande tips mee te nemen in je actieplan.

  1. Maak het onderdeel van de bedrijfsvoering
    Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de mogelijkheid en integreer het in de dagelijkse processen. Zo raakt de gehele organisatie gewend en wordt het een bespreekbaar onderwerp.
  2. Stel van te voren doelen zodat je ergens naartoe werkt
    Probeer om een stip op de horizon vast te stellen en voorkom dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Door duidelijke doelen te stellen, weet je naar welke cijfers je moet kijken en hoe je die kunt vertalen naar een helder actieplan. Een voorbeeld: kijk hoeveel medewerkers er gemiddeld per week actief zijn in de academie. Start daarna een gerichte actie om het leren te stimuleren en kijk wat dat oplevert.
  3. Zet het niet in als een middel om te controleren, maar als een middel om te verrijken
    Learning Analytics is een tool om zowel op organisatie- als individueel niveau meer inzichten te krijgen. Hiermee is de huidige situatie in kaart te brengen en kan een beleid voor de toekomst worden vastgesteld. Ga niet te veel focussen op de negatieve resultaten die je vindt, maar focus je op verbetering en optimalisatie.

Maakt jouw organisatie gebruik van het SkillsTown LMS en wil je met Learning Analytics aan de slag? Dan bieden we je een gratis workshop aan waarin je alles leert over de mogelijkheden van het SkillsTown LMS. Laat dan hier je gegevens achter.

Aanbevolen