In 21st century skills

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming en is ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze verordening wordt het recht op privacy van Europese inwoners beter gewaarborgd. Dit is voor alle Europese organisaties een belangrijk moment, omdat het verwerken van persoonsgegevens strenger gereguleerd gaat worden. Samen met SAF VISUAL biedt SkillsTown een webinarreeks aan die organisaties voorbereidt op de vernieuwde AVG. We spraken Sébastien Daniels, oprichter en eigenaar van SAF VISUAL.

Om je organisatie goed voor te kunnen bereiden op de komst van de verordening, is het belangrijk om te weten wat er precies gaat veranderen. Sébastien legt uit:

  • Sébastien Daniels
    Sébastien Daniels SAF VISUAL

Er bestaat op dit moment al een wet die regelt hoe je in Nederland met persoonsgegevens om moet gaan. Dit is de Wbp, de Wet bescherming persoonsgegevens. Door de enorme versnelling van technische ontwikkelingen, bestond er in Europa een behoefte om deze wet up-to-date te maken, voor alle Europese landen. Je kunt dit zien als een soort APK voor het verwerken van persoonsgegevens.

Kort samengevat heeft de verordening twee gevolgen: Europese burgers krijgen meer rechten en Europese organisaties krijgen meer verplichtingen. Concreet mogen organisaties na 25 mei geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij daar een wettelijke basis voor bestaat, zoals expliciete toestemming van de betrokkene. Daarnaast moeten organisaties kunnen aantonen waarvoor en op welke grondslag ze persoonsgegevens gebruiken, wanneer hiernaar gevraagd wordt.

Waarom is deze verandering zo belangrijk?

Sébastien legt uit waarom de verordening juist nu actueel is:

De hele wereldeconomie draait momenteel op data. Bedrijven als Google, Facebook en Microsoft verwerken elke dag onvoorstelbaar veel persoonsgegevens. Maar ook kleinere organisaties kunnen niet bestaan zonder persoonsgegevens te verwerken. Met deze wereldwijde technologische ontwikkelingen, vindt Europa het belangrijk om hiervoor duidelijkere spelregels op te stellen.

Daarnaast is het recht op privacy een Europees grondrecht dat beschermt moet worden. De AVG helpt om dit grondrecht te kunnen waarborgen. Een groot verschil met de oude wetgeving is dat er met de nieuwe wetgeving strenger toezicht wordt gehouden en er sancties opgelegd kunnen worden aan organisaties die niet aan de eisen van de AVG voldoen. Boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen per overtreding of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Dit geeft goed aan hoe belangrijk het is voor de Europese Unie om dit grondrecht te waarborgen.

Inzetten op bewustwording

Als organisatie is het belangrijk om je goed voor te bereiden op de veranderingen. Dit doe je door in kaart te brengen welke persoonsgegevens je verwerkt, een passende risicoanalyse uit te voeren en bijbehorende maatregelen in de organisatie te implementeren en beheren. Dit alles leg je vast in een passend privacy beleid en een AVG register.

Naast de implementatie van privacy maatregelen, is misschien de bewustwording van medewerkers nog wel het belangrijkste agendapunt. Sébastien vertelt:

Uiteindelijk is het naleven van de AVG mensenwerk. Het is dus belangrijk om je medewerkers hierop blijvend te trainen en op te leiden. De naleving van de verordening valt of staat met het gedrag van de mensen die het moeten doen. Je kunt uitgebreid een AVG privacy project opzetten, maar als medewerkers er niet bij stilstaan dat bijvoorbeeld het uitprinten en onbewaakt laten liggen van persoonsgegevens al een inbreuk en mogelijke overtreding van de privacywetgeving is, dan wordt het voor jouw organisatie een uitdaging om aantoonbaar AVG compliant te werken.

Vertrouwen creëren

Sébastien benadrukt dat organisaties de AVG niet als een negatieve ontwikkeling moeten zien:

Natuurlijk is het lastig om de hele organisatie in zo’n korte tijd voor te bereiden op deze grote verandering. Maar deze verordening gaat er wel voor zorgen dat een belangrijk grondrecht nog beter beschermd gaat worden. Ik zie meer en meer bedrijven die de AVG als een mogelijkheid aangrijpen om aan klanten te laten zien dat zij transparant werken en zorgvuldig omgaan met klantengegevens. Als je dit goed doet, creëer je vertrouwen en dat komt het imago van jouw bedrijf alleen maar ten goede.

Zelf aan de slag?

In samenwerking met SAF VISUAL stelt SkillsTown een webinarreeks beschikbaar die jouw organisatie voorbereid op de AVG. Na het volgen van deze webinarreeks heb je een praktisch stappenplan om jouw organisatie AVG-proof te maken. Vul het formulier in voor meer informatie.

Leads
Bezig met versturen
Aanbevolen