In Online leren in de praktijk

SkillsTown is dag in dag uit bezig om hun diensten en producten te optimaliseren. Maar wat is de meest optimale manier om informatie aan te bieden aan werknemers en waar zit de balans tussen het ‘old school’ leren en het realtime tot je nemen van informatie wanneer jij het wilt? Hans Schuurmans vertelt hoe SkillsTown omgaat met dit vraagstuk en de manier waarop mensen, en dus ook werknemers, leren.

Om te beginnen heeft zich in de afgelopen jaren een verschuiving voorgedaan in de manier waarop mensen informatie tot zich nemen. Waar het vijf jaar geleden volkomen normaal en logisch was om nieuwe kennis op te doen in de omgeving van een klaslokaal en deze kennis te toetsen doormiddel van examens, kijkt tegenwoordig niemand meer op wanneer een diploma volledig digitaal is behaald. Het zelf kunnen kiezen waar, wanneer en vooral welke informatie men tot zich neemt wordt steeds belangrijker.

  • Hans Schuurmans
    Hans Schuurmans CEO SkillsTown

Onze samenleving is al lang met leren bezig, leren en ontwikkelen is noodzakelijk, maar helaas is leren het meest inefficiënte proces dat er bestaat. Of je nou in een klas leert of een e-learning volgt, drie weken na dato kan men gemiddeld nog maar 8% van de opgedane kennis herinneren. Dat moet beter kunnen.

Dit is dan ook de reden dat SkillsTown met een nieuw initiatief is gekomen: DirectKnow, een app met essentials voor mobiel, tablet en desktop.

Informatie moet essentieel en laagdrempelig zijn
Het uitgangspunt van SkillsTown is: het beter laten functioneren van de werknemer. Hoe meer een werknemer kan leren en zich kan ontwikkelen, hoe beter hij/zij zal functioneren. Vanuit deze optiek is ook DirectKnow ontstaan.

Je kunt werknemers zoveel kennis laten ‘leren’ als je wilt, maar is dat altijd wel nodig? Is het niet veel efficiënter om de basiskennis te leren en de praktische of procesmatige kennis tot je te nemen op het moment dat je die kennis nodig hebt?

DirectKnow heeft verschillende onderdelen waarmee de werknemer direct de gewenste informatie kan raadplegen. Zo zijn er video’s te bekijken, is er tekstuele uitleg te vinden maar is het ook mogelijk om experts te raadplegen. Alles om de werknemer op zijn werkplek te informeren en daardoor beter te laten functioneren.

Het heeft ook een voordeel ten opzichte van de actualiteit van informatie. Hoe vaak wordt er geen aanpassing gedaan aan bestaande informatie? Bijvoorbeeld een nieuwe versie van Excel of een wetsvoorstel dat na bepaalde tijd wijzigt. Met dit soort inhoudelijke veranderingen is rekening gehouden in de Essentials app.

Voordeel voor de opleidingspartner
Het doel om werknemers beter te laten functioneren met behulp van de app, reikt verder dan enkel de directe klanten van SkillsTown. Dit geldt ook voor de opleidingspartners en hun werknemers. Door de juiste kennis op het juiste moment aan te bieden, gaat het leerproces efficiënter.

Onlangs was ik bij een klant waar ik met de manager sprak over DirectKnow. Ik vertelde waar de DirectKnow app zoal voor gebruikt word en hoe het precies werkt. De manager zei tegen me: “Hans, dit had ik eerder moeten weten! Ik zat vandaag in een vergadering en daar ging het over de rollen van Belbin. Ik kom me de theorie wel vaag herinneren, maar net niet voldoende om mee te gaan in het gesprek. Met de app had ik direct de juiste informatie kunnen raadplegen en had ik toegang tot de kennis die ik op dat moment nodig had” Dit is de essentie van de DirectKnow app, het bieden van essentiële kennis op individueel niveau wanneer de werknemer het acht nodig te hebben.

Aanbevolen