In Duurzame inzetbaarheid, Talentmanagement

Het wordt steeds belangrijker om je te blijven ontwikkelen. De verandersnelheid, oftewel de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden, wordt steeds hoger. Voor organisaties én medewerkers is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Als je je vakkennis niet op peil houdt, ga je achterlopen. Maar niet alleen je vakkennis moet up-to-date blijven, het is ook noodzakelijk om over bepaalde vaardigheden te beschikken. SkillsTown ging in gesprek met Brigitte Borger, specialist in Learning & Development, over hoe zij denkt dat medewerkers en organisaties bij kunnen blijven.

Het belang van ontwikkeling

Brigitte legt uit dat het voor medewerkers tegenwoordig essentieel is om te werken aan hun eigen ontwikkeling:

Een aantal generaties geleden kon je heel lang doen met je kennis. Het duurde jaren voordat dingen achterhaald waren. Nu is kennis veel vluchtiger geworden. Kijk maar eens naar de ICT- sector, daar vinden zoveel ontwikkelingen plaats dat mensen – als ze hun vak niet bijhouden – al na zes maanden achter kunnen lopen.

  • Brigitte Borger
    Brigitte Borger

Ook organisaties krijgen met dit verschijnsel te maken. Als zij niet investeren in de ontwikkeling van medewerkers, lopen ze het risico dat ze worden ingehaald door de concurrentie. Als een organisatie wil blijven voortbestaan, dan zullen er mensen moeten werken die hun vak verstaan en die willen investeren in het actueel houden van deze vakkennis.

Maar dat is niet het enige. Brigitte vertelt dat we ook over andere vaardigheden moeten bezitten dan vroeger: “Veel werkzaamheden zijn of worden geautomatiseerd. Denk maar aan fabriekswerk of administratieve handelingen. Organisaties zoeken nu vooral mensen die problemen kunnen oplossen, goed kunnen samenwerken en creatief kunnen denken. Kortom, mensen die beschikken over de zogenaamde 21st century skills.”

Ontwikkeling van medewerkers stimuleren

Maar hoe zorg je er nou als organisatie voor dat jouw medewerkers zich blijven ontwikkelen? Volgens Brigitte is ‘leren’ geen doel op zich: “Het gaat erom dat je medewerkers faciliteert in wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. En dat je ze gelegenheid geeft om daar steeds beter in te worden. Daar hoort bij dat je jouw medewerkers toegang biedt tot relevante kennis, maar ook dat je vakmatige uitwisseling tussen collega’s stimuleert en ze de mogelijkheid biedt om hun eigen leerpad te volgen.”

“Houd het luchtig”, vindt Brigitte. “Leren is voor sommige mensen een vervelend woord. Het klinkt voor hen als iets dat verplicht is en niet leuk om te doen. Deze mensen kun je laten zien dat leren ook leuk kan zijn. Bied laagdrempelige leervormen, zoals micro-learnings, aan en verleid je medewerkers om hun eigen expertise te delen. Laat ze bijvoorbeeld zelf video’s maken of demonstraties geven. Zo neem je ze mee in het proces.”

Brigitte geeft als tip dat je moet blijven communiceren over de mogelijkheden die jouw organisatie biedt. Maak je gebruik van een online leerplatform? Zorg dan dat deze steeds onder de aandacht blijft. Als je een interne nieuwsbrief verstuurt met een bepaald thema, neem daar dan ook de cursussen mee die over dit onderwerp gaan. Verwijs in klassikale trajecten naar de online modules, of gebruik ze om bepaalde onderwerpen in het werkoverleg te ondersteunen.

Ten slotte wil Brigitte organisaties meegeven dat je bij het inrichten van je academie of opleidingsplan gerust klein kan beginnen. “Vraag je af: wat is er al? Waar kan ik op voort borduren? Wat kunnen we makkelijk realiseren? Welke zaken zijn belangrijk en willen we als eerste gereed hebben? Blijf daarna steeds verbeteren, blijf communiceren, vraag hoe mensen het vinden en pas je beleid daarop aan. Zorg er welvoor dat je van tevoren een scherp beeld hebt van hoe je wilt dat mensen presteren. Wat moeten ze kunnen, weten en doen om goed werk te kunnen leveren. Formuleer voor jezelf die doelen, zodat je achteraf kunt controleren of je bereikt hebt wat je wilde bereiken.”

Zelf aan de slag

Wil je als organisatie zelf aan de slag met de ontwikkeling van jouw medewerkers? We vertellen je graag meer over de mogelijkheden van een online leeromgeving van SkillsTown tijdens een vrijblijvende (online) demonstratie.

Aanbevolen