In Online leren in de praktijk

Wanneer je aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling en leren, is het belangrijk om in kaart te brengen wat de huidige situatie is. Welke kwaliteiten bezit je nu, hoe kun je die verbeteren en hoe zet jij jezelf nog beter in je kracht? Eén van de onderdelen waarop SkillsTown zich richt tijdens een ontwikkeltraject, is het vertrekpunt van de cursist. Met behulp van verschillende scans en metingen wordt gekeken welke vaardigheden een cursist bezit en hoe hij/zij nog beter kan presteren. Remko Dekker, consultant scans & metingen bij SkillsTown, vertelt hoe dit in zijn werk gaat en waarom dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het individu en de organisatie.

Een extra dimensie voor je ontwikkeling
Jezelf willen ontwikkelen zit in de mens, het is iets waarmee we dagelijks bewust en onbewust bezig zijn. Waar het bij leren vooral om het verkrijgen van onbekende kennis en vaardigheden gaat, gaat het bij scans en metingen juist om het in kaart brengen van persoonlijke aanleg en vaardigheden. “Bij leren stel je jezelf de vragen, wat moet ik weten? en wat moet ik kunnen? terwijl je bij het uitvoeren van scans en metingen veel meer kijkt naar wie ben ik? en hoe ga ik mezelf ontwikkelen? Wanneer we starten met een scan, kijken we naar de persoonlijke kracht van een cursist en hoe hij/zij het beste kan bijdragen aan de organisatie. Met deze scans helpen we mensen om op een andere manier naar zichzelf te kijken. Over het algemeen herkennen mensen zich in de resultaten, maar vaak is het ook een eye-opener. Naast dat het helpt om jezelf beter te leren kennen, kan het ook helpen om je collega’s beter te leren kennen”, aldus Remko.

Organisatiebreed inzetten
Er zijn verschillende manieren om scans & metingen in te zetten binnen een organisatie. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor individuele ontwikkelingstrajecten, of ingezet worden voor onderlinge samenwerking in projectteams. Remko vertelt: “De onderwerpen zijn overal toepasbaar en kunnen organisatiebreed ingezet worden. Overal waar mensen samenwerken kan inzicht in het persoonlijke kunnen van mensen, helpen om die samenwerking nog beter te laten verlopen.”

De eerste stap hierbij is het beschikbaar stellen van de scans & metingen aan de organisatie. Zo kunnen medewerkers het bij hun individuele ontwikkeling toepassen. Hierbij kunnen cursisten naar hun persoonlijke vragen kijken en aan de hand daarvan hun ontwikkeltraject definiëren.

Een volgende stap kan zijn om met een afdeling of organisatie bepaalde thema’s te kiezen die in een bepaalde periode behandeld worden. “Wanneer je met online leren aan de slag gaat, is het belangrijk om dit soort trajecten te verankeren in de bedrijfsprocessen. Dat geldt voor e-learning, maar zeker ook voor scans & metingen. Neem het mee in periodieke gesprekken en zorg dat je de leer- en ontwikkel doelen definieert en toetst aan de hand van scans & metingen”, aldus Remko.

Doe het samen
Eén van de belangrijke aspecten bij leren en ontwikkelen, is de omgeving. Zo vertelt Remko dat de effectiviteit van leren en ontwikkelen omhoog gaat, wanneer je dit deelt met collega’s. “Als je van elkaar weet dat je aan een bepaald doel werkt, kun je elkaar scherp houden. Leren en ontwikkelen zijn groepsprocessen, het helpt om dit soort trajecten te delen en elkaar te ondersteunen. Daarbij is het belangrijk om het door te voeren in je dagelijkse activiteiten. Persoonlijke vaardigheden zijn minder tastbaar dan bijvoorbeeld kennis. Juist in de praktijk kun je zien welke stappen je maakt en op welke momenten je dingen kan aanpassen of verbeteren”, aldus Remko.

Zelf gebruik maken van scans & metingen?
Zet die extra stap in de ontwikkeling van jou en je organisatie en ga aan de slag met scans & metingen. Neem voor meer informatie contact op met Remko Dekker of Henk ten Voorde.

Aanbevolen