In Klantervaringen

Duurzame inzetbaarheid en jezelf ontwikkelen zijn actuele en belangrijke thema’s binnen gemeenten. Vooral de turbulente omgeving waarin ambtenaren zich begeven, maakt dat eigen regie in leren onmisbaar is. Als gevolg hiervan is A+O fonds Gemeenten in juli 2016 in samenwerking met SkillsTown gestart met het aanbieden van de site Meesterinjewerk.nl. Via dit platform worden ambtenaren van gemeenten en provincies ondersteund bij zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Meesterinjewerk.nl focust zich op het stimuleren van zelfregie en persoonlijke groei met behulp verschillende tools waaronder online leren. We spraken Marieke de Feyter, programma manager A+O fonds Gemeenten over de manier waarop de inzetbaarheid van gemeentemedewerkers zo optimaal mogelijk blijft.

Verandering vraagt om ontwikkeling
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de gemeentelijke sector. De functies worden op een andere manier ingevuld of het werk dat men voorheen deed, verdwijnt. Marieke vertelt: “In deze turbulente omgeving is het belangrijk om je persoonlijke ontwikkeling te blijven stimuleren en ervoor te zorgen dat je mee kunt met dit soort veranderingen. De rol van een gemeenteambtenaar gaat steeds minder om het handhaven en uitvoeren van wetten en regels en meer om het in gesprek gaan met burgers en bedrijven. Je wordt geacht mee te denken met de burger en hem of haar zoveel mogelijk handvaten te geven waarmee hij of zij zelf aan de slag kan.”

Online leren stimuleert de zelfregie
Eind vorig jaar is A+O fonds Gemeenten gestart met Meesterinjewerk.nl en in juni is daar ook de mogelijkheid van online leren aan toegevoegd. Gemeente ambtenaren kunnen hiermee kosteloos gebruik maken van een compact aanbod aan online cursussen zoals e-learning en webinars. Met  Meesterinjewerk.nl wil het A+O fonds de individuele ambtenaar ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Dit doen ze in samenwerking met de werkgevers. Met behulp van Meesterinjewerk.nl biedt het A+O fonds een extra tool voor HR afdelingen van de verschillende gemeenten. “Als A+O fonds werken we van oudsher veel samen met HR afdelingen en zowel bij de werkgevers als bij de vakbonden wordt de urgentie van zelfregie gevoeld. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, maar de werkgever heeft hier een faciliterende en stimulerende rol in. Daarbij kan de medewerker zelf kiezen wat hij of zij gaat leren en wanneer hij of zij dit doet. Hiermee wordt de zelfregie in leren gestimuleerd”, aldus Marieke.

Een andere reden waarom A+O fonds de voorkeur geeft aan online leren, is de manier waarop cursussen aangeboden kunnen worden. Marieke vertelt: “Online leren is de ideale manier om kennis centraal beschikbaar te stellen, zodat die vervolgens decentraal en lokaal bekeken kan worden. Daarmee is online leren een mooie aanvulling op het pallet van leervormen en is het een instrument waar ambtenaren in alle gemeenten gebruik van kunnen maken.”

Leren is geen doel op zich
A+O fonds Gemeenten wil ambtenaren zo veel mogelijk ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat is ook meteen de kern van Meesterinjewerk.nl. “Je moet leren niet als doel op zich zien. Het is een middel om jezelf te ontwikkelen en je werk goed te kunnen doen, maar daarnaast ook een goed leven te hebben”, aldus Marieke.

Daarbij heeft de medewerker zelf wel een essentiële rol, want persoonlijke ontwikkeling komt niet vanzelf. Marieke vertelt: “De medewerker heeft er zelf het meeste belang bij dat hij goed is of wordt in de dingen die hij doet. Wij hopen dat medewerkers die rol oppakken middels de site Meesterinjewerk.nl. Tot nu toe merken we wel dat het idee van online leren als fijn wordt ervaren en dat medewerkers het als een cadeautje ervaren.”

Blijf het proces bewaken
Een laatste tip die Marieke graag mee wil geven aan andere organisaties die zelf aan de slag gaan met online leren, is om te blijven activeren en te monitoren. “Zorg er in eerste instantie voor dat je medewerkers introduceert in de tools en hen de ruimte geeft om te leren. Daarna is het belangrijk om de persoonlijke en professionele ontwikkeling het gehele proces te blijven stimuleren en ten slotte moet er ruimte zijn voor de opvolging en het toepassen van de geleerde kennis in de praktijk. Het effect komt namelijk pas wanneer het geleerde gebruikt wordt in de praktijk”, aldus Marieke.

Cursussen gericht op ambtenaren
Het aanbieden van online cursussen is een belangrijk onderdeel van Meesterinjewerk.nl. In samenwerking met SkillsTown is er een selectie gemaakt van cursussen die aansluiten bij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van ambtenaren. Daarbij is gekeken naar de inhoud en vorm van cursussen. Meester in je werk is gericht op loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap en staat open voor iedere ambtenaar bij gemeenten. Alle online cursussen zijn kosteloos te volgen.

Aanbevolen