In Online leren in de praktijk

De laatste jaren is het belang van design steeds groter geworden en ontkomen organisaties er niet aan om dit mee te nemen in hun bedrijfsstrategie. Niet alleen bij de bedrijfsvoering van een organisatie is design een essentieel onderdeel, ook bij het ontwikkelen van producten en diensten kan design van grote invloed zijn. Een goed doordacht design komt de gebruiksvriendelijkheid en herkenbaarheid van een product of dienst dan ook ten goede. Mede daarom neemt SkillsTown dit najaar haar online cursussen onder handen. Met deze vorm van ‘next generation learning’ wil SkillsTown nog meer aan de wensen en behoeften van hun gebruikers voldoen. Jo Gates, content medewerker SkillsTown en Sandra Kerres, eindredacteur cursussen SkillsTown, vertellen over het nieuwe design van de cursussen.

“Het volgen van een cursus moet intuïtief zijn.”

Met de komst van online leeroplossingen, was e-learning één van de eerste producten waarmee gebruikers hun kennis op een gemakkelijke en toegankelijke manier konden vergroten. Inmiddels wordt er breed gebruik gemaakt van deze leeroplossing en heeft online leren zich op meerdere vlakken ontwikkeld. Waar een e-learning in eerste instantie was gebaseerd op traditionele lesmaterialen zoals boeken of colleges, wordt het nu steeds intuïtiever en gebruiksvriendelijker. “Bij het vernieuwen van onze cursussen, kijken we vooral naar de gebruiker. Die moet een cursus op een makkelijke en natuurlijke manier kunnen doorlopen. Onder andere dankzij de verbeterde navigatie kan een cursist zijn eigen leertraject nog beter bepalen”, aldus Sandra.

Naast de vernieuwde manier van navigeren, is ook de wijze waarop content wordt getoond veranderd. Jo geeft aan dat grote lappen tekst niet altijd werken bij het online aanbieden van kennis: “De snelheid waarmee cursisten een cursus doorlopen is de laatste jaren veranderd. Waar bij klassikaal leren de aandacht relatief lang vastgehouden kan worden, is dat bij online leren minder het geval. Daarom kiezen we ervoor om theoretische kennis te beperken tot een minimum en de focus te leggen op het toepassen van kennis in de praktijk.”

Doorontwikkelen is een pre
Om mee te gaan met de snel veranderende wereld om ons heen, moet je blijven ontwikkelen. Niet alleen als individu maar ook als organisatie. Leren is een oneindig proces en SkillsTown wil daarbij faciliteren. Sandra vertelt: “Het is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen, niet alleen op professioneel niveau, maar op alle aspecten van je leven. Met onze oplossingen benadrukken we dan ook het belang van een leven lang leren. Dat houdt wel in dat we dat zelf ook moeten doen. We willen onze cursisten de beste ervaring bieden en dan is doorontwikkelen een pre. We moeten kritisch blijven kijken naar het ontwerp van onze cursussen en meegaan met de technische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen houden we continu tegen het licht van de verschillende leerstijlen die iedere cursist heeft. Daarbij houden we de inzet van visual learning en focus op de praktijk voor ogen. We kijken naar de wensen van onze gebruikers en verwerken die feedback in het design van onze toepassingen.”

Leren als een tweede natuur
Bij het vernieuwen van de cursussen wordt de gebruiksvriendelijkheid voorop gesteld. Daarmee streeft SkillsTown ernaar dat leren een tweede natuur wordt. “Wanneer een cursist een e-learning doorloopt in onze portal, moet het bijna niet meer voelen als leren. Dankzij de intuïtieve interface werkt het gemakkelijk, gebruiksvriendelijk en logisch. Daarnaast hebben we gekeken naar een passend design voor SkillsTown. Nieuwe kleuren, afbeeldingen en tekstuele componenten zorgen ervoor dat de cursussen typisch SkillsTown zijn”, vertelt Jo.

Voordelen voor de gebruiker
Met het nieuwe design, wordt het voor de cursist nog gemakkelijker om te leren.

  • Focus op de praktijk
    In de cursussen wordt de focus gelegd op toepassing in de praktijk. Cursisten kunnen zelf bepalen in hoeverre zij ingaan op de theorie. Daarmee wordt de minimale duur van een cursus aanzienlijk verminderd en leer je direct hoe en in welke situaties bepaalde kennis toegepast kan worden.
  • Leren is nog gemakkelijker
    Dankzij de aandacht voor een nieuwe interface en navigatie, is het gebruik van een cursus nu nog intuïtiever. Er is vooral gekeken naar de manier waarop men een cursus doorloopt en welke navigatie daar het beste bij past. Zo is het gebruiksvriendelijker en gemakkelijker om je eigen leertraject te bepalen.

  • Interactiever
    De opdrachten, polls en toets vragen in de cursussen zijn voorzien van een nieuw ontwerp, waardoor er op een leuke en aantrekkelijke manier interactiviteit is toegevoegd aan de cursussen.

Under construction
Momenteel is SkillsTown nog hard bezig met het vernieuwen van de cursussen. In het najaar van 2016 zullen de eerste serie nieuwe cursussen worden gelanceerd. Benieuwd naar de nieuwe opmaak? Op onderstaande afbeelding kun je een preview zien van het nieuwe design.

nieuwe-cursus-opmaak

Meer weten over het nieuwe design of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Aanbevolen