Zelfsturing

Zelfsturing is een populair begrip en heeft een rijke historie. In onderzoek in de jaren 20-30 van de vorige eeuw bleek al dat medewerkers productiever werden als ze positieve aandacht kregen. In [...]