Project DOEN

Hoe mooi zou het zijn als de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt zo goed is, dat de klant altijd blij is met het eindresultaat van een project en er altijd sprake is van eerlijk geld [...]

Data en wegbeheer

Dit webinar gaat over de beleidsmatige en strategische inzichten op het gebied van data: hoe houden we data beschikbaar, hoe schalen we op en wat moet centraal en wat kan decentraal. En wat kun [...]

De Omgevingswet en het waterdomein

Met de komst van de Omgevingswet ontstaat er een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waarbij de huidige sectorale wetgeving wordt geïntegreerd in één afgestemd systeem. [...]

Hoogwater

Bij hoogwater in Nederland is samenwerking en onderlinge communicatie tussen waterbeheerders en partners van groot belang, met name bij waterschappen, RWS en veiligheidsregio’s. In het webinar [...]