Crisis als kans

Als een kind in crisissituatie komt, zoeken we de oplossingen om de crisis op te lossen zo veel mogelijk in de thuissituatie. Bij deze gesprekken is altijd de vertrouwenspersoon van de jongere [...]

Privacy

Je krijgt als jeugdzorgwerker elke dag te maken met de privacy van cliënten. Het is belangrijk dat je hier zorgvuldig mee omgaat. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dat toch [...]