E-commerce

Dit is een inleidende cursus over het onderwerp e-commerce. Een belangrijke insteek van deze cursus is dat e-commerce bekeken wordt vanuit het business canvasmodel van Osterwalder.

Ouderenmishandeling

In deze cursus leer je wat we onder ouderenmishandeling verstaan, over de verschillende soorten ouderenmishandeling en hoe deze te signaleren, en over het melden van ouderenmishandeling.

Feedback

In deze cursus voor leidinggevenden leer je om feedback te geven, ook buiten de geplande gesprekken zoals een functionerings- of beoordelingsgesprek. Daarnaast leer je hoe je zelf feedback in [...]