Het ontwikkelen van veerkracht in je professionele leven is de capaciteit om met problemen of uitdagingen om te leren gaan, zonder daarbij negatieve psychische of lichamelijke gevolgen te ervaren. Hoe doe je dit in de praktijk? Welke belemmeringen kom je daarbij tegen (en hoe overwin je die)? Willem Verbeke, emeritus professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geeft je in deze podcast tips om een veerkrachtige professional te worden.