De WNRA is een technische omzetting van bestaande voorschriften vanuit het bestuursrechtelijke kader naar het nieuwe, civielrechtelijke kader. In dit webinar beantwoorden we vragen als: Wat betekent het wegvallen van het besluit als ankerpunt voor de besluitvorming? Op welke wijze kan ik een geschil aanhangig maken? Tot wie moet ik mij richten met mijn grieven? Waar moet je aan denken bij het formuleren van een geschil? En wat zijn de regels voor het naleven van een vonnis?

  • Jacques Dijkgraaf
    Jacques Dijkgraaf

    Het professionele werkterrein van Jacques Dijkgraaf is de rechtshulpverlening aan ambtenaren en onderwijspersoneel. Hij is actief op het gebied van het ambtenarenrecht, het onderwijsrecht en het civiele arbeidsrecht. Jacques Dijkgraaf is verbonden aan het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA). In samenwerking met Segment Opleidingen verzorgt de KNRA op maat gemaakte cursussen over de Wnra.