Waarom is de vraag naar binding aan een cao eigenlijk van belang? Worden ambtenaren niet automatisch gebonden aan een cao, net zoals dat het geval was voorafgaand aan de invoering van de WNRA? In dit webinar beantwoorden we vragen als: Hoe komt binding aan een cao tot stand vóór 1 januari 2020? Wat betekent binding aan een cao nu eigenlijk? Hoe komt binding tot stand? En wie is gebonden aan de cao?

  • James Helmer
    James Helmer

    James Helmer houdt zich met name bezig met het individuele en collectieve ambtenarenrecht, alsook met het individuele en collectieve arbeidsrecht. Hij heeft bijzondere interesse voor een civielrechtelijke aanpak van ‘arbeidsuitbuiting’. James Helmer is verbonden aan het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA). In samenwerking met Segment Opleidingen verzorgt de KNRA op maat gemaakte cursussen over de Wnra.