Op 21 november presenteerde Berenschot de ‘Landkaart van de Participatiewet’. Een belangrijke conclusie die getrokken wordt in deze publicatie is dat gemeenten achterblijven met het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten laten hiermee kansen liggen. Naast dat veel mensen onnodig thuis zitten, worden mogelijke besparingen op het bijstandsbudget niet gerealiseerd. Dat komt doordat hét instrument om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen, de loonkostensubsidie, nog onvoldoende wordt ingezet.

In dit webinar gaan Martin Heekelaar (Berenschot) en Jan Jaap de Haan (directeur Cedris) dieper in op dit thema. Zij verkennen waarom gemeenten achterblijven en wat zij moeten doen om meer mensen aan de slag te helpen en te besparen op het bijstandsbudget. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de tool ‘Werk bespaart bijstand’, die Cedris en Berenschot vorig jaar lanceerden.

  • Martin Heekelaar
    Martin Heekelaar

    Martin is adviseur Werk en Inkomen bij Berenschot. Hij adviseert gemeenten, sw-bedrijven en landelijke organisaties zoals Cedris, VNG en het ministerie van SZW op het terrein van de Participatiewet en beschikt over jarenlange ervaring met dit vraagstuk. Zo werkte hij bij het ministerie van Financiën en bij Divosa, en was hij nauw betrokken bij de invoering van de budgettering van de bijstand in 2004. Heekelaar ondersteunt en ondersteunde een groot aantal gemeenten bij de implementatie van de Participatiewet.

  • Jan-Jaap de Haan
    Jan-Jaap de Haan

    Jan-Jaap is sinds 2014 directeur van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Daarvoor was hij wethouder van o.a. Werk en Inkomen in Leiden. Namens de VNG was hij in die periode ook lid van het bestuurlijk overleg met het ministerie van SZW. Hij studeerde politicologie en werkte op verschillende functies ‘in en rond de Tweede Kamer’, o.a. als fractiemedewerker en adviseur parlementaire betrekkingen.