Met ontwikkelingen als de digitale transformatie en decentralisatie sta je als medewerker in het Sociaal Domein voor veel opgaven. De taken die bij gemeenten spelen door de Wet maatschappelijke ondersteuning, burgerparticipatie, jeugd en onderwijs zijn voortdurend aan veranderen onderhevig. Het vraag van jou als medewerker en als teamlid om wendbaar te blijven. Maar wat betekent dat precies? Welke (digitale) vaardigheden en kennis dragen bij aan jouw wendbaarheid?