Er is momenteel veel te doen over een vaccinatieplicht. Zowel een vaccinatieplicht opgelegd door de overheid als een vaccinatieplicht opgelegd door een werkgever komt voorbij in nieuwsberichten. Een belangrijke vraag daarbij is of een vaccinatieplicht überhaupt wel kán bestaan.

Want wat betekent dat voor grondrechten van burgers? En voor privacyrechten van werknemers? En past het opleggen van een vaccinatieplicht wel in de arbeidsverhouding tussen een werkgever en werknemer? Deze vragen worden besproken in dit webinar.

Over de spreker
Inge Leenheer is werkzaam als adviseur op het gebied van arbeidsrecht, privacy-recht en civiel recht.