Bij een socratische dialoog gaat het in om het toetsen van denkbeelden aan de hand van een dialoog. Door vragen te stellen beweeg je de ander tot onderzoek van wat als waar wordt beschouwd. De socratische dialoog brengt zodoende leerprocessen op gang die effectiever kunnen zijn dan enkel kennisoverdracht.