Met ontwikkelingen als de digitale transformatie en de nieuwe omgevingswet sta je als medewerker in het Fysiek Domein voor veel opgaven. Woningbouw, klimaatadaptatie, leerfbaarheid en energietransitie zijn daar voorbeelden van. Het vraag van jou als medewerker en als teamlid een andere integrale manier van werken. Hoe komt het toekomstige samenwerken eruit te zien? Hoe wendbaar moet je nu echt zijn in het Fysiek Domein?