Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij voelen niet altijd van nature aan hoe ze het beste met jongens en ‘jongensachtig’ gedrag kunnen omgaan. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang. Positieve reacties op dit jongensgedrag zijn belangrijk voor het ontwikkelen van hun zelfbeeld!

Tijdens dit webinar krijg je inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Vervolgens kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen op de BSO. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en inrichting van de ruimte en anderzijds op het communiceren van de pedagogisch medewerkers richting jongens.

  • Bert Bralten
    Bert Bralten

    Bert is sinds 1983 werkzaam in de kinderopvangsector, eerst voor diverse grote organisaties en later als zelfstandig kinderopvang ondernemer vanuit de Reggio Emilia visie. Naast deze werkzaamheden ook werkzaam als trainer, waarbij hij vele (na)scholingstrajecten heeft vormgegeven op het gebied van pedagogische ontwikkeling en management.