Vanaf het begrotingsjaar 2022 vindt er een wettelijk verandering plaats in de rechtmatigheidsverantwoording van de jaarrekening van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Niet langer is het de accountant die vaststelt dat in lijn met wet- en regelgeving wordt gehandeld, maar is het college, gedeputeerde staten of het dagelijks bestuur aan zet. Hoe implementeer je dit in de praktijk? In deze podcast krijg je de lessons learned van de BAR-organisatie. De BAR-organisatie is het uitvoeringsorgaan dat in de vorm van een gemeenschappelijke regeling werkzaam is voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.