Het massale thuiswerken brengt nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Werknemers kunnen geconfronteerd worden met monitoring door de werkgever en organisaties zijn kwetsbaarder voor datalekken nu hackers actiever zijn en werknemers op hun privé-netwerken vertrouwelijke informatie met elkaar uitwisselen. In dit webinar wordt besproken hoe dergelijke uitdagingen en risico’s ondervangen kunnen worden, allemaal in het licht van de AVG.

Over de spreker
Inge Leenheer is werkzaam als adviseur op het gebied van arbeidsrecht, privacy-recht en civiel recht.