Afscheid nemen van werknemers is nooit leuk, maar in tijden van economische crisis of onder bepaalde omstandigheden soms onontkomelijk. Ingegaan wordt op de verschillende vormen van ontslag binnen het arbeidsrecht en aan de hand van voorbeeldcasussen wordt meer inzicht verkregen over of en hoe je een werknemer kunt ontslaan en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Wijziging arbeidsvoorwaarden
In beginsel zijn de arbeidsovereenkomst en de daarin vastgelegd arbeidsvoorwaarden geldend, maar onder omstandigheden is het toch mogelijk om deze voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen. In hoeverre kun je als werkgever bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen? En onder welke voorwaarden?

Over de spreker
Babet Leenders is werkzaam als Arbeidsrecht specialist bij Blue Legal Advocaten|Adviseurs. Zij adviseert (met name werkgevers) omtrent alle aspecten van het arbeidsrecht. Ervaring in internationale setting en complexe reorganisaties en UWV-trajecten. Met altijd de focus op een oplossing.