Dit is een cursus over kindermishandeling voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Je leert hiermee signalen herkennen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Met de meldcode leer je ook adequater melding te maken van kindermishandeling.