Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Ook een jeugdzorgwerker kan samen met een gezin hulp vragen bij buurtgezinnen.nl. De hulp is alledaags en vriendschappelijk.

Buurtgezinnen wil er aan bijdragen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin​, samen opvoeden in buurten weer gewoner wordt en er minder kinderen terecht komen in (zware) jeugdzorg of een pleeggezin.

Gonda Hanskamp

Marieke van Rooij

Gonda Hanskamp en Marieke van Rooij zijn allebei coördinator bij Buurtgezinnen in Amsterdam. In dit webinar willen zij de kijker informeren over Buurtgezinnen: de missie, de werkwijze, wat het oplevert voor de kinderen en de ouders. Zij vertellen over de samenwerking met gezinnen waar ook jeugdzorg bij betrokken kan zijn.