We spreken van internationaal privaatrecht als het recht van verschillende landen van toepassing kan zijn. Het internationaal privaatrecht regelt in dat geval welk recht, Nederlands of niet-Nederlands, van toepassing is.