In deze essential vertellen we je in het kort wat er in de Wet basisregistratie personen beschreven staat.