Deze cursus behandelt het subcutaan inbrengen van een infuuscanule. Voor het subcutaan toedienen van medicijnen of vocht kunnen verschillende soorten naalden gebruikt worden. De naald kan een aantal dagen blijven zitten, waardoor de cliënt minder vaak hoeft te worden geprikt. De cursus behandelt 2 varianten, een vleugelnaald met verlengslang (Butterfly) en een infuuscanule zonder verlengslang (Venflon). Je leert hoe je de cliënt voorbereidt, welke materialen je nodig hebt en wat geschikte gebieden zijn om de canule in te brengen. Aansluitend leer je welke stappen je doorloopt bij het inbrengen. Enkele aandachtspunten en hoe te handelen bij complicaties worden in het laatste hoofdstuk toegelicht.