Het Business Model Canvas kun je gebruiken om een ondernemingsplan mee te maken. Het model bestaat uit negen bouwstenen, aan de hand waarvan je inzicht krijgt in je organisatie.