Net zoals in Denemarken zullen we ook in Vlaanderen en Nederland straks opnieuw scholen gefaseerd heropstarten. Onze topprioriteit is dat dit op een veilige manier kan. Tegelijk leidt dat tot heel veel vragen waar scholen een antwoord moeten op formuleren. In de video worden er handvatten aangereikt die moeten helpen om tot een draaiboek te komen.

Over de spreker
Dit webinar wordt gegeven door Bert Smits. Bert is sociaal pedagoog met een passie voor leer – en veranderprocessen. Hij heeft een ruime ervaring in het begeleiden van organisaties in complexe veranderprocessen.